Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp nhất

Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thường gặp nhất

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 17/05/2016

Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh dưới đây sẽ giúp bạn tránh mắc phải trong quá trình học và ôn luyện tiếng Anh.

Những lỗi ngữ pháp tiếng Anh nào mà bạn thường mắc phải. Một số lỗi được liệt kê dưới đây sẽ giúp ngữ pháp tiếng Anh của bạn được cải thiện hơn nhiều đó.

1. The UK

Ex:

I like UK very much (1)

I like the UK very much. (2)

Câu (2) đúng là UK là dạng viết tắt của từ “United Kingdom”; “kingdom” là một danh từ, và trước nó cần một mạo từ (ví dụ a hoặc the) – Tuy nhiên chỉ có duy nhất một United Kingdom do đó ta phải dùng “the United Kingdom”.

nhung-loi-ngu-phap-tieng-anh-thuong-gap-nhat

Lỗi ngữ pháp tiếng Anh nào thường gặp nhất?

2. Scared

Nếu muốn dùng từ scared để biểu lộ bạn đang lo sợ điều gì thì nên nói: “I’m scared”. Nếu bạn nói “I’m scary” thì có nghĩa bạn làm mọi người sợ bạn (giống như quái vật hoặc ma).

3. One and a half

Câu đúng: “I’ve been in Scotland for one and a half months”

Trong trường hợp này, One and a half lớn hơn một, do đó danh từ “month” phải ở dạng số nhiều “months”. Chúng ta không nên tách “one and a half months” thành “one month and a half” mặc dù như vậy cũng đúng về ngữ pháp.

4. Almost all

Câu đúng: “Almost all of the people in my class are Vietnamese” hoặc “Nearly all of the people in my class are Vietnamese” hoặc “Almost everybody in my class is Vietnamese”

Câu “Most of the people in my class are Vietnamese” là đúng. Nhưng khi chúng ta muốn nhấn mạnh rằng có rất ít người ngoại quốc trong lớp thì chúng ta phải nói: “Almost all of the people in my class are Vietnamese”.

5. Biểu thị sự đồng tình với các câu phủ định

Khi một người bạn nói: “I don’t like my neighbour”. Nếu bạn muốn đồng tình với ý kiến đó thì phải nói là: “Me neither”.

Ngược lại, khi một người bạn nói: “I dislike my neighbour”. Bạn phải nói là “Me too” (hoặc “I dislike mine too”).

6. Sử dụng dấu ba chấm (…) không phù hợp

Dấu ba chấm “…” trong câu cần ba chấm chứ không phải là chỉ có hai chấm “..” hay bốn chấm “….”. Do đó, nếu sử dụng dấu bốn chấm thì nó được hiểu là dùng dấu chấm câu để kết thúc một câu sau dấu ba chấm. Đây là lỗi chính tả hay mắc phải nên các bạn cần lưu ý cần tránh khi viết.

7. Sử dụng nhầm lẫn giữa “affect” và “effect”

– Lưu ý rằng “affect” là động từ (gây ảnh hưởng, tạo ảnh hưởng) còn “effect” là danh từ tương ứng (sự ảnh hưởng).

8. Sử dụng “less” thay vì “fewer”

Cả hai từ này đều được dùng trong các cấu trúc so sánh hơn kém. Hãy nhớ rằng “less” dùng trước các danh từ không đếm được, còn “fewer” dùng trước các danh từ đếm được số nhiều.

Ví dụ: He has less money and fewer cars.

9. Sử dụng “over” thay vì “more than”

“Over” là từ dùng trong trường hợp so sánh thuộc về không gian.

Ví dụ: The bird flies over the house. (Con chim bay qua ngôi nhà)

Còn “more than” được dùng cho các trường hợp so sánh về số lượng.

Ví dụ: She makes more than he does per hour. (Cô ấy làm được nhiều hơn anh ấy làm mỗi giờ)

nhung-loi-ngu-phap-tieng-anh-thuong-gap-nhat

Các lỗi ngữ pháp tiếng Anh thông dụng

10. Sử dụng nhầm lẫn giữa “loose” và “lose”

Hãy nhớ rằng “loose” là một tính từ và có nghĩa là “lỏng lẻo”, còn “lose” là một động từ và có nghĩa là “đánh mất” hoặc “thua cuộc”.

Ví dụ:

I bought a loose hat. (tính từ)

I don’t want to lose her. (động từ)

You are going to lose the game. (động từ)

Để tránh mắc phải những lỗi ngữ pháp tiếng Anh thông dụng này, tốt nhất bạn nên luyện tập thật nhiều và vận dụng vào các bài tập càng nhiều càng tốt. Như vậy kiến thức ngữ pháp tiếng Anh của bạn sẽ được củng cố rất nhiều đó.

x
Chia sẻ
Chia sẻ