Bao gồm các khóa học được thiết kế để xây dựng nền tảng vững chắc cho học viên về Phát âm, Từ vựng, Ngữ pháp, và kỹ năng Nghe-Nói tiếng Anh.
Học viên được trải nghiệm và thực hành luyện tập với các tình huống giao tiếp thực tế mang tính ứng dụng cao, qua đó tăng khả năng tự tin giao tiếp và đạt được đầu ra mong muốn.
Giúp học sinh Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông luyện tập, củng cố, và nâng cao những kiến thức đã học tại chương trình chuẩn của bộ Giáo dục theo định hướng giao tiếp.
Ông Oliver Newman
Chuyên gia Anh ngữ đến từ
Oxford, Vương Quốc Anh
Ông Nguyễn Minh Tuấn
Chuyên gia đào tạo Anh ngữ đến
từ Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học
Quốc Gia Hà Nội
Trần Thị Ngọc Diệp
Chuyên gia đào tạo Anh ngữ đến từ
Đại học Hà Nội
Ông Sam Doran
Chuyên gia đào tạo Anh Ngữ
đến từ Hoa Kỳ
Tài khoản đăng ký tham gia học
Lớp học trực tuyến cùng giáo viên
Video bài giảng, minh họa, sinh động
Trường học áp dụng chương trình English4u
x