Mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 17/05/2016

Mạo từ là từ dùng trước danh từ khi muốn đề cập đến một đối tượng không xác định hay xác định.

Cùng English4u tìm hiểu về mạo từ và cách sử dụng mạo từ tiếng Anh trong bài viết này nhé.

1. Định nghĩa về mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ là từ dùng trước danh từ khi muốn đề cập đến một đối tượng không xác định hay xác định. Mạo từ trong tiếng Anh chỉ gồm ba từ và được phân chia như sau:

- Mạo từ xác định (Denfinite article): the

- Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an

- Mạo từ Zero (Zero article) hay danh từ không có mạo từ đứng trước: thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: coffee, tea; people, clothes.

mao-tu-trong-tieng-anh

Mạo từ trong tiếng Anh sử dụng như thế nào?

2. Cách sử dụng mạo từ

2.1. Cách dùng A & An

- “A” dùng trước danh từ đếm được (số ít) - khi danh từ đó chưa được xác định (bất định).

- “An" dùng cho danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (nhưng phụ thuộc vào cách phát âm). Ví dụ: a book, a table - an apple, an orange. Đặc biệt một số từ "h" được đọc như nguyên âm. Ví dụ: an hour, an honest man.

2.2. Cách dùng “The”

- The" được dùng trước danh từ chỉ người, vật đã được xác định.

- "The" dùng trước danh từ chỉ nghĩa chỉ chủng loại: "The" có thể dùng theo nghĩa biểu chủng (generic meaning), nghĩa là dùng để chỉ một loài.

- Dùng the trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc đã được đề cập đến trước đó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết.

- The + noun( noun is defined)

Ví dụ: I want a boy and a cook, the boy must be able to speak

- So sánh cực cấp

Ví dụ: She is the most beautiful girl in this class

- Trước 1 tính từ được dung làm danh từ để chỉ 1 lớp người và thường có nghĩa số nhiều

Ví dụ: The one-eyed man is the King of the blind.

- Trước danh từ riêng (proper noun) số nhiều để chỉ vợ chồng hay cả họ ( cả gia đình)

Ví dụ: The Smiths always go fishing in the country on Sundays.

- Trước danh từ về dân tộc, giáo phái để chỉ toàn thể.

Ví dụ: The Chinese, the Americans and the French were at war with the Germans

- Both, all, both, half, double + The + Noun

mao-tu-trong-tieng-anh

"The" được sử dụng trong trường hợp nào?

3. Cụm từ không có “the”

Nhiều cụm từ sẽ không có “the”.

- at night (nhưng: in the morning, in the afternoon)

- at/to college, school, work

- phương tiện di chuyển: by car, by foot, by plane, by train

- Các ngày trong tuần & các tháng trong năm đi kèm với 'on' hoặc 'in': on Monday, on Tuesday, in December

- Chức vụ hay chức danh: He was elected President, she was named vice president.

Nắm chắc cách sử dụng mạo từ là bạn đã củng cố lại kiến thức ngữ pháp tiếng Anh rồi đó. Tham khảo các bài tập liên quan là luyện tập hàng ngày bạn nhé.

Từ khóa Mao tu trong tieng Anh |
x
Chia sẻ
Chia sẻ