Học từ vựng tại English4u.com.vn có gì mới

Tự tạo bài học

Học viên tự tạo bài học của mình,tùy ý lựa chọn các từ vựng mà mình muốn học để cho bài học của mình

Luyện phát âm từ

Trong quá trình học từ vựng, học viên được luyện phát âm từ và kiểm tra khả năng phát âm từ của mình.

Học kèm hình ảnh

Học viên học từ vựng kèm hình ảnh minh họa, qua đó, ghi nhớ từ vựng tốt hơn.

Đóng góp hình ảnh

Chủ động đóng góp hình ảnh, nghĩa, và ví dụ minh họa cho các từ mà mình học, từ đó có tâm thế chủ động trong việc học tập.

Phân loại các từ

Danh sách các từ vựng học viên đã học sẽ được phân loại thành các từ đã thuộc và chưa thuộc để học viên có ý thức ôn tập lại

Chương trình từ vựng tiếng anh tại English4u.com.vn bao gồm