Những tính từ có thể sử dụng thay thế cho “beautiful”

Những tính từ có thể sử dụng thay thế cho “beautiful”

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 16/05/2016

Những tính từ dưới đây có thể sử dụng thay thế cho “beautiful” giúp bạn vận dụng linh hoạt hơn đó.

Nếu bạn muốn miêu tả cái đẹp, ngoài việc sử dụng từ “beautiful” thì bạn có thể tham khảo những từ dưới đây. Những tính từ có thể sử dụng thay thế cho “beautiful” đưới dây sẽ giúp câu văn của bạn trôi chảy hơn nhiều đó.

Từ vựng

Phiên âm

Diễn giải

Ý nghĩa

cute /kjuːt/ (especially of something or someone small or young) pleasant and attractive dễ thương, đáng yêu
adorable /əˈdɔː.rə.bəl/           used to describe people or animals that are easy to love because they are so attractive and often small nhỏ xinh
attractive /əˈtræk.tɪv/ appealing to look at lôi cuốn, thu hút
good-looking /ˌɡʊdˈlʊk.ɪŋ/ physically attractive ngoại hình bắt mắt
handsome /ˈhæn.səm/ physically attractive in a traditional, male way đẹp trai
beautiful /'bjuː.tɪ.fəl/ pleasing the senses or mind aesthetically đẹp về ngoại hình hoặc tâm hồn
gorgeous /ˈɡɔːdʒəs/ beautiful, very attractive đẹp lộng lẫy
stunning /ˈstʌnɪŋ/ extremely impressive or attractive đẹp ấn tượng, lộng lẫy
lovely  /ˈlʌvli/ pleasant or enjoyable; delightful đáng yêu
foxy /ˈfɒk.si/ sexy quyến rũ
pretty /ˈprɪt.i/ attractive in a delicate way without being truly beautiful  xinh xắn
radiant /ˈreɪ.di.ənt/ very beautiful rực rỡ
exquisite /'ɛkskwɪzɪt/ beautiful in a very delicate and refined way đẹp thanh tú
sexy /ˈsɛksi/ sexually attractive or exciting quyến rũ
hot /hɒt/ sexually attractive nóng bỏng

Với mỗi từ gợi ý trên, cách tốt nhất là bạn nên đặt thành câu hoàn chỉnh nhé. Dựa vào văn cảnh, bạn sẽ học từ vựng tiếng Anh tốt hơn đó.

x
Chia sẻ
Chia sẻ