Các cách học từ vựng tiếng Anh đơn giản và hiệu quả đó là học từ qua hình ảnh, học từ qua chủ đề và âm thanh. Bạn có thể tìm thấy hệ thống từ vựng tiếng Anh cơ bản theo từng chủ đề trên trang English4u cũng như cách sử dụng từ trong từng văn cảnh cụ thể, từ đó có thể luyện tập tại nhà mỗi ngày.

Chức danh lãnh đạo, cán bộ trong hệ thống hành chính Nhà Nước Việt Nam
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 14/07/2017

Chức danh lãnh đạo, cán bộ trong hệ thống hành chính Nhà Nước Việt Nam sẽ là những từ vựng hữu ích cho những ai làm việc trong bộ máy nhà nước Việt Nam hoặc nghiên cứu về nó

Từ vựng tiếng Anh về phương tiện đi du lịch
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 13/07/2017

Từ vựng tiếng Anh về phương tiện đi du lịch sẽ nâng cao thêm vốn từ vựng tiếng Anh của bạn

Từ vựng tiếng Anh về thắng cảnh, lịch sử - văn hóa, du lịch Việt Nam
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 13/07/2017

Từ vựng tiếng Anh về thắng cảnh, lịch sử - văn hóa, du lịch Việt Nam sẽ hữu ích cho các bạn làm việc về văn hóa - du lịch và người học tiếng Anh

Từ vựng và cụm từ tiếng Anh thông dụng về du lịch
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 13/07/2017

Từ vựng và cụm từ tiếng Anh thông dụng về du lịch sẽ giúp bạn nâng cao thêm vốn từ vựng và giao tiếp tiếng Anh về du lịch thành thạo

Những cụm từ tiếng Anh đi với “time” trong tiếng Anh
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 11/07/2017

Những cụm từ tiếng Anh đi với “time” trong tiếng Anh sẽ thường xuyên sử dụng trong cuộc sống để nói về thời gian, vì thế hãy chăm chỉ luyện tập nhé

Một số từ vựng tiếng Anh đi kèm với “under”
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 05/07/2017

Một số từ vựng tiếng Anh đi kèm với “under” là kiến thức hữu ích cho người học tiếng Anh. Vì thế nên bổ sung bài học này nhé

Từ vựng tiếng Anh chủ đề luật pháp
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 28/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề luật pháp sẽ hữu ích cho những người làm việc trong lĩnh vực luật pháp

Những từ lóng tiếng Anh thông dụng (phần 2)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 27/06/2017

Những từ lóng tiếng Anh thông dụng (phần 2) sẽ hữu ích cho bạn trong giao tiếp tiếng Anh, bạn sẽ nói tự nhiên và gần gũi với cuộc sống hơn

Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận (phần 2)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 27/06/2017

Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận (phần 2) sẽ giúp bạn viết văn mạch lạc và hay hơn

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề ăn nhanh
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 26/06/2017

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề ăn nhanh sẽ rất hữu ích cho người học tiếng Anh. Lưu về và học chăm chỉ nhé

Những cụm từ tiếng Anh đi với do, make và have
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 24/06/2017

Những cụm từ tiếng Anh đi với do, make và have sẽ giúp bạn giao tiếp tự nhiên và phản xạ nhanh hơn khi sử dụng tiếng Anh

Những cụm từ tiếng Anh đi với “what”
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 23/06/2017

Những cụm từ tiếng Anh đi với “what” bao gồm các câu cảm thán và cụm từ đi với what sẽ hữu ích cho bạn khi sử dụng tiếng Anh

Những từ lóng tiếng Anh thông dụng (phần 1)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 23/06/2017

Những từ lóng tiếng Anh thông dụng (phần 1) sẽ rất hữu ích cho bạn trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày

Cụm từ tiếng Anh đi với “over”
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 22/06/2017

Cụm từ tiếng Anh đi với “over” sẽ rất hữu ích với người học tiếng Anh khi nói về điều gì đó quá mức

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 20/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4) là những từ vựng cuối cùng của chủ đề này và giúp ích cho các bạn làm trong quân đội hoặc tìm hiểu về quân sự

Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận (phần 1)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 20/06/2017

Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận là kiến thức hữu ích cho các bạn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 3)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 19/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 3) sẽ hữu ích những ai làm việc về quân đội, liên quan đến quân sự và tìm hiểu về quân sự

Cụm từ tiếng Anh đi với can’t
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 19/06/2017

Cụm từ tiếng Anh đi với can’t sẽ rất hữu ích cho bạn khi học tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh về thành phố - đô thị
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 19/06/2017

Từ vựng tiếng Anh về thành phố - đô thị sẽ hữu ích cho bạn, giúp bạn nâng cao thêm vốn từ vựng tiếng Anh của bạn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 2)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 17/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 2) sẽ hữu ích cho những bạn làm trong lĩnh vực quân sự hoặc tìm hiểu về quân sự

First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Next  Last
x
Chia sẻ
Chia sẻ