Các cách học từ vựng tiếng Anh đơn giản và hiệu quả đó là học từ qua hình ảnh, học từ qua chủ đề và âm thanh. Bạn có thể tìm thấy hệ thống từ vựng tiếng Anh cơ bản theo từng chủ đề trên trang English4u cũng như cách sử dụng từ trong từng văn cảnh cụ thể, từ đó có thể luyện tập tại nhà mỗi ngày.

Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 22/11/2017

Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh chia sẻ tên tiếng Anh của 7 châu lục trên trái đất và 5 đại dương bao quanh

Từ vựng tiếng Anh về ngành bưu chính viễn thông
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 10/11/2017

Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về ngành bưu chính viễn thông nhằm giúp các bạn học tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề công việc
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 25/09/2017

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề công việc sẽ giúp các bạn có vốn từ vựng cơ bản cần thiết để sử dụng tiếng Anh tốt

Từ vựng tiếng Anh chủ đề hoạt động thường ngày
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 21/09/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề hoạt động thường ngày sẽ giúp bạn có thể giao tiếp tự tin nói về công việc thường ngày của mình

Từ vựng tiếng Anh chủ đề đi lại cần biết
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 07/09/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề đi lại sẽ rất quan trọng vì sẽ được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày

Từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành hàng không thông dụng
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 06/09/2017

Từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành hàng không sẽ rất quan trọng với người làm trong chuyên ngành hàng không

Từ vựng tiếng Anh chủ đề cảm giác cảm xúc
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 01/09/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề cảm giác cảm xúc sẽ giúp các bạn tự tin miêu tả cảm giác cảm xúc của mình và của người khác bằng tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh chủ đề văn phòng (phần 2)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 31/08/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề văn phòng (phần 2) với các thuật ngữ, chức vụ và các phòng ban bằng tiếng Anh sẽ giúp ích cho những bạn làm việc văn phòng

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề máy tính đầy đủ
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 31/08/2017

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề máy tính đầy đủ sẽ rất quan trọng với những ai làm việc liên quan đến máy tính và công nghệ thông tin

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề thế giới về tên các quốc gia (phần 1)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 30/08/2017

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề thế giới về tên các quốc gia (phần 1) sẽ có ích cho những người học tiếng Anh trong cuộc sống

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thể thao đầy đủ nhất
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 30/08/2017

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thể thao đầy đủ nhất sẽ giúp ích cho các bạn yêu thích thể thao

Từ vựng tiếng Anh chủ đề phòng khách
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 29/08/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề phòng khách là từ vựng rất cần thiết, giúp bạn nâng cao thêm vốn từ vựng của mình

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề âm nhạc đầy đủ
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 29/08/2017

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề âm nhạc đầy đủ sẽ rất hữu ích cho bạn trong cuộc sống

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 28/08/2017

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề ngôn ngữ sẽ cho các bạn biết tên các ngôn ngữ trên thế giới bằng tiếng Anh

61 từ vựng tiếng Anh về chủ đề các loại quả
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 28/08/2017

61 từ vựng tiếng Anh về chủ đề các loại quả không thể bỏ qua đối với người học tiếng Anh, vì thế cần phải ghi nhớ tốt.

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh thông dụng về đồ ăn uống
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 26/08/2017

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh thông dụng về đồ ăn uống sẽ cho các bạn nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh về những đồ ăn uống quen thuộc

Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết thông dụng
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 25/08/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề thời tiết thông dụng sẽ hữu ích trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày của bạn về thời tiết

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề khách sạn
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 25/08/2017

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề khách sạn rất quan trọng đối với một nhân viên khách sạn

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề nghệ thuật
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 25/08/2017

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề nghệ thuật rất hữu ích cho các bạn làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật hay đam mê lĩnh vực này

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề văn phòng (phần 1)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 24/08/2017

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề văn phòng (phần 1) với những từ vựng tiếng Anh về văn phòng phẩm rất hữu ích với các bạn làm việc văn phòng

First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Next  Last