Khóa học nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về tiếng Anh theo từng chuyên ngành lao động cụ thể.

Khóa học bao gồm 120 bài học.

Học thử miễn phí: Bài 1: We’re planning a conference (Chuyên ngành Marketing)

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng english4u.

Bài tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch online tại nhà hiệu quả với bộ từ vựng chủ đề du lịch phong phú và bài tập giúp bạn luyện tập Anh văn du lịch hiệu quả