Kiến thức ngữ pháp về thức giả định (Subjunctive)

Kiến thức ngữ pháp về thức giả định (Subjunctive)

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 21/09/2017

Nếu bạn học tiếng Anh để tham gia các kì thi thì không thể bỏ qua kiến thức ngữ pháp về thức giả định (Subjunctive)

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức ngữ pháp về thức giả định (Subjunctive) ở bài viết dưới đây nhé.

=> Tìm hiểu về mệnh đề danh ngữ trong tiếng Anh (Nominal Clause)

=> Tìm hiểu về tình từ trong tiếng Anh

=> Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về từ hạn định

Kiến thức ngữ pháp về thức giả định (Subjunctive)

1. Định nghĩa thức giả định

Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không có ‘to’ của các động từ sau một số động từ chính mang tính cầu khiến. Thường có ‘that’ trong câu giả định trừ một số trường hợp đặc biệt.

2. Câu giả định dùng ‘would rather’ và ‘that’

2.1. Diễn tả sự việc đối lập với thực tế ở hiện tại

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở thì quá khứ, ‘to be’ phải chia là ‘were’ ở tất cả các ngôi.

S1 + would rather that + S2 +  were (not)/ V (quá khứ đơn)

 Ví dụ:

- Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.   (Henry muốn bạn gái của anh ta làm việc cùng phòng với anh ta.)

- Jane would rather that it were not winter now. (Jane ước bây giờ không phải là mùa đông.)

2.2. Diễn tả sự việc trái ngược với thực tế ở quá khứ

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng quá khứ hoàn thành. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng ‘hadn’t + PII’.

S1 + would rather that + S2 + had (hadn’t) + PII

Ví dụ:

- Bob would rather that Jill had gone to class yesterday. (Bob muốn Jill đi học ngày hôm qua.)

- Bill would rather that his wife hadn’t divorced him. (Bill muốn vợ anh ta không ly hôn với anh ta.)

3. Câu giả định dùng với các động từ sau

 to advise (that): khuyên

to ask (that): yêu cầu

to command (that): bắt buộc

to demand (that): yêu cầu

to desire (that): mong ước

to insist (that): khăng khăng

to propose (that): đề xuất

to recommend (that): đề nghị

to request (that): yêu cầu

to suggest (that): gợi ý

to urge (that): khẩn thiêt

to move (that): di chuyển

S1 + V + that + S2+ V-infi

Ví dụ:

- We urge that he leave now. (Chúng tôi giục anh ấy đi bây giờ.)

- Donna requested Frank come to the party. (Donna yêu cầu Frank đến bữa tiệc.)

- The doctor suggested that his patient stop smoking. (Bác sĩ gợi ý bệnh nhân của ông ấy nên bỏ hút thuốc.)

4. Câu giả định dùng với tính từ

It is best (that): tốt nhất

It is crucial (that): có tính chất quyết định

It is desirable (that): khát khao

It is essential (that): cần thiết

It is imperative (that): cấp bách, khẩn thiết

It is important (that): quan trọng

It is recommended (that): gợi ý, đề xuất

It is urgent (that): khẩn thiết

It is vital (that): quan trọng, sống còn

It is a good idea (that): tốt

It is a bad idea (that): tệ

It + be + Adj + that + S + V-infi

Ví dụ:

- It is necessary that he find the books. (Nó rất cần thiết rằng anh ta phải tìm được cuốn sách.)

- It was urgent that she leave at once. (Nó thật khần thiết rằng cô ấy phải rời đi ngay lập tức.)

- It is important that you remember this question. (Nó rất quan trọng rằng bạn phải nhớ câu hỏi này.)

 Lưu ý: Trong một số trường hợp có thể dùng danh từ tương ứng với các tính từ ở trên theo công thức sau.

It + be + Noun + that + S + V-infi

 Ví dụ:

It is a recommendation from a doctor that the patient stop smoking. (Đó là một gợi ý từ bác sĩ rằng bệnh nhân nên bỏ hút thuốc.)

5. Câu giả định dùng với ‘It is time’

 - It's time (for sb) to do sth : đã đến lúc phải làm gì (thời gian vừa vặn)

Ví dụ:

It is time for me to get to the airport. (Đã đến lúc tôi phải ra sân bay rồi - Tôi sẽ đến sân bay kịp giờ.)

- It’s time/ It’s high time/It’s about time + Subject + V (quá khứ đơn): đến lúc để làm gì (nhấn mạnh vào thời gian)

Ví dụ:

It’s high time I left for the airport. (Đã đến lúc tôi phải ra sân bay rồi - Tôi sẽ bị muộn mất.)

Để học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả bạn hãy truy cập website English4u và vào mục cách học ngữ pháp tiếng Anh để luyện tập thường xuyên. Chúc bạn học tiếng Anh tốt nhất!

 

 

x
Chia sẻ
Chia sẻ