Quy chế hoạt động

Quy chế hoạt động

Chuyên mục: Học phí và hướng dẫn sử dụng | 01/08/2017

Học viên lưu ý quy chế hoạt động của website English4u.com.vn để sử dụng cho đúng với các điều lệ quy định trong quy chế nhé

Quy chế hoạt động của website English4u.com.vn

 

CHƯƠNG I:  QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về việc tổ chức, quản lí và hoạt động của website English4u.com.vn, nơi các học viên học tập và trao đổi kiến thức cùng giáo viên tại English4u.com.vn.

- Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ người dùng đăng nhập và đăng kí sử dụng website English4u.com.vn.

Điều 2: Mục đích và ý nghĩa của website English4u.com.vn

Website english4u.com.vn cho phép các thành viên dễ dàng tìm kiếm các thông tin tài liệu liên quan đến việc học tập Tiếng Anh.

Website english4u.com.vn cũng cho phép các thành viên được đặt câu hỏi về kiến thức tiếng Anh cho giáo viên và nhận phản hồi từ giáo viên.

Trang có địa chỉ trên mạng internet là: https://english4u.com.vn.

Điều 3: Các hành vi bị cấm khi tham gia website English4u.com.vn

Tham gia English4u, thành viên cam kết sẽ không lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

a) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

b) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

c) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;

d) Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân;

e) Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet;

f) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

g) Lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác, bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại;

h) Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;

i) Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào website https://english4u.com.vn;

j) Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ;

k) Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ;

l) Khi giao tiếp với người chơi khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người chơi khác;

m) Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm trên website ww.English4u.com.vn dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào;

n) Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới bạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên website https://english4u.com.vn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Đầu tư và Công nghệ KSC;

o) Nghiêm cấm tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật;

p) Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm trên website https://english4u.com.vn dưới mọi hình thức

CHƯƠNG II. QUY CHẾ QUYỀN SỬ DỤNG WEBSITE ENGLISH4U.COM.VN

Điều 4: Về việc đăng ký và bảo mật tài khoản tham gia website English4u.com.vn

4.1. Đăng ký tài khoản

a) Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế hoạt động của website English4u;

b) Khi đăng ký  tài khoản, bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật;

c) Thành viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi thông tin đăng ký tài khoản, thông tin sửa đổi hay bổ sung thông tin tài khoản mà bạn cung cấp. Chúng tôi chỉ tiếp nhận và chịu giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại điểm b nói trên. Nếu không điền đầy đủ và chính xác các thông tin nêu tại điểm b, thành viên sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh với tài khoản này.

4.2. Bảo mật tài khoản

a) Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, bạn sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mã số tài khoản. Với tài khoản này, thành viên có thể truy cập và sử dụng các tính năng website English4u;

b) Đối với một tài khoản, chủ tài khoản sẽ có một mật khẩu. Thành viên có trách nhiệm phải tự bảo quản mật khẩu của mình, không chia sẻ mật khẩu của mình với các cá nhân, tổ chức khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất đối với tài khoản của thành viên.

Điều 5: Quyền sử dụng và trách nhiệm của thành viên

5.1. Quyền sử dụng của thành viên

a) Tất cả thành viên đã đăng ký tham gia website English4u có quyền sử dụng tất cả các chức năng mà chúng tôi cung cấp. Cụ thể: Thành viên có thể sử dụng chức năng tiêp cận các nội dung bài học đăng tải trên website English4u, chức nhắn chỉnh sửa, thay đổi thông tin cá nhân đã đăng ký...

b) Khi sử dụng các chức năng được cung cấp bởi website English4u, chúng tôi đề nghị thành viên tuyệt đối tuân thủ các Quy định về việc cung cấp, trao đổi thông tin được đề cập tại Điều 3 của Quy chế này.

5.2. Trách nhiệm của thành viên

a) Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu khi đăng ký một cách trung thực, chính xác. Thành viên chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin mà mình cung cấp;

b) Thành viên có trách nhiệm bảo mật mật khẩu, số điện thoại bảo vệ mật khẩu, giấy tờ tùy thân,…

c) Thành viên thông báo ngay cho English4u khi tài khoản của mình bị sử dụng trái phép.

d) Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của website https://english4u.com.vn, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua số hotline: 0903265358 và 0988008998 và email hỗ trợ: hotro@English4u.com.vn

e) Thành viên có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác khi sử dụng website English4u;

Điều 6: Quyền và trách nhiệm của website English4u

6.1. Quyền của website English4u

a) Có quyền ngưng cấp quyền sử dụng của thành viên (xóa bỏ, chấm dứt tài khoản) khi thành viên cung cấp thông tin không trung thực và chính xác hoặc vi phạm các duy định của Quy chế này;

b) Khi phát hiện thành viên có các hành vi quy định tại Điều 3 Quy chế này hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tham gia website English4u, Chúng tôi có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

c) Có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết khi thành viên vi phạm quy định về bảo mật tài khoản.

6.2. Trách nhiệm của Website English4u

a) Có trách nhiệm hỗ trợ thành viên trong quá tham gia website.

b) Nhận và giải quyết khiếu nại của thành viên đối với những phát sinh trong quá trình tham gia website English4u, với điều kiện tài khoản đăng ký của thành viên đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác;

c) Bảo mật thông tin cá nhân của thành viên, không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được thành viên đó chấp nhận.

Điều 7: Quyền sở hữu trí tuệ trên website English4u

Tất cả các nội dung do thành viên đăng tải trên website English4u, bao gồm và không giới hạn, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ hoạ, ảnh, âm thanh, âm nhạc, Video và các tính năng tương tác khác... trách nhiệm thuộc về người đăng tải nội dung lên hệ thống. Chính vì vậy, khi cá nhân đăng một nội dung lên hệ thống thì cần chắc chắn rằng thành viên được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và đoạn nội dung đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Cá nhân không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ.

website English4u giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới trang web https://english4u.com.vn. Nếu cá nhân tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó.

Các thông tin đăng tải trên https://english4u.com.vn là những nội dung được thuộc quyền sở hữu của website. Vì vậy, các cá nhân không được phép (bao gồm và không giới hạn) đánh dấu hay đăng ký cũng như sao chép, mô phỏng, sử dụng toàn bộ hay một phần những logo, tên gọi, tên miền thuộc quyền sở hữu của website English4u vào bất kỳ mục đích nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của website English4u. Mọi sự xâm phạm bản quyền của website English4u dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Thành viên đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của website.

Điều 8: Quy định về các nội dung do thành viên đăng tải

Website English4u luôn tạo điều kiện để thành viên đăng tải các phản hồi phù hợp với quy định của trang web. Website English4u có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương trình của Website English4u sang một chương trình khác hoặc tạo thành một phần của website.

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên website English4u. Thành viên cam kết rằng:

- Sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép website English4u sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà thành viên đăng tải;

- Thành viên có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi trang web và được nêu ra trong quy định sử dụng này.

- Thành viên giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của mình. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên website English4u cá nhân chuyển quyền này cho website English4u. Khi đó website English4u sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ các nội dung, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ các nội dung cho công việc biên soạn, đưa lên trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của website English4u như đăng tải trên trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.

Thành viên cũng cho phép người sử dụng tại website English4u quyền sử dụng (không giới hạn) việc: chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

Thành viên tham gia website English4u đồng ý rằng sẽ không:

- Đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi người sử dụng là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên website English4u và chuyển nhượng cho website English4u tất cả các quyền sở hữu như đã nêu;

- Đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Website English4u hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

- Đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và trái với thuần phong mỹ tục Việt nam;

 - Đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Website English4u sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.

Website English4u không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà thành viên đăng tải.

Khi truy cập website English4u, có thể người sử dụng sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và người sử dụng đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ, và do vậy người sử dụng cũng cam kết không có những hành động chống lại website English4u, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của website English4u về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng trang web. Cá nhân cam kết rằng; người sử dụng chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên trang web được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi người sử dụng ở vào độ tuổi được pháp luật cho phép.

Điều 9: Bản quyền và những quy định về nội dung

Website English4u không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Website English4u sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện người sử dụng lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này, website English4u có quyền giới hạn việc truy cập của người sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu cá nhân chắc chắn rằng một nội dung nào đó của mình bị sao chép, vi phạm những qui định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho website English4u những thông tin sau:

- Thông báo từ phía người sử dụng, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.

- Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của mình với nội dung mà cá nhân đó cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.

- Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).

- Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của cá nhân.

- Một bản cam kết của cá nhân trước pháp luật rằng những thông tin mình đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.

Bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.

Điều 10: Tuyên bố từ chối bảo đảm

Thành viên hiểu rõ và đồng ý rằng:

- Khi thành viên đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, đồng nghĩa với việc các thông tin của thành viên sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Thành viên chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Thành viên loại trừ trách nhiệm của chúng tôi liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của thành viên bị chia sẻ cho bên thứ 3.

- Website English4u từ chối một cách rõ ràng những tổn thất cá nhân hoặc những tổn hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web;

Website English4u từ chối bảo đảm đối với bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó; Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

- Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua website English4uwebsite English4u cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữa người sử dụng và bên thứ 3 cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Điều 11: Loại trừ trách nhiệm

Website English4u sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

- Những tổn thất, thiệt hại từ thông tin do thành viên đăng tải;

- Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;

- Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;

- Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;

- Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;

- Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, thành viên công nhận rằng website English4u sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà thành viên đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê phía trên.

Điều 12: Cam kết của người sử dụng

Cá nhân cam kết KHÔNG khiếu nại Website English4u (bao gồm Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, cán bộ nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

- Việc thành viên sử dụng trang web;

- Do thành viên vi phạm các điều khoản này;

- Do vi phạm các quy định áp dụng cho các nội dung do thành viên đăng tải;

- Do thành viên vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân; hoặc khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung mà cá nhân đăng tải gây ra.

Điều 13: Trách nhiệm chấp nhận những qui định sử dụng này

Thành viên tham gia Website English4u xác nhận rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định trong các mục trên là sự phân bổ công bằng và hợp lý về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, sau khi đã xem xét tới tất cả các yếu tố có liên quan, bạn đồng ý rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm này sẽ có thể được thực hiện trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Điều 14: Những điều khoản chung

Thành viên tham gia website English4u đồng ý rằng:

Website English4u có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam; do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lý phát sinh giữa cá nhân sử dụng và Website English4u do việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Các qui định sử dụng này và bất kỳ các văn bản khác của Website English4u được quy định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và Website English4u liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các quy định sử dụng này. Website English4u có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung quy định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng trang web phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc cá nhân tiếp tục tham gia sau khi Website English4u bổ sung các nội dung trong các điều khoản và quy định thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi đó.

Cá nhân sử dụng và tham gia Website English4u thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liện quan tới Website English4u phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 01 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, Website English4u có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Điều khoản chung

Các điều khoản trong quy chế này chỉ thay đổi, điều chỉnh khi có sự đồng ý của Ban Quản trị Website English4u.

Điều 16: Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC KSC

GIÁM ĐỐC

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ