Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 10/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông sẽ hữu ích cho các bạn làm việc trong chuyên ngành này

Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ không thể thiếu đối với mọi ngành nghề. Ngành điện tử viễn thông là ngành thường xuyên phải sử dụng tiếng Anh. Do đó việc học tiếng Anh chuyên ngành này cũng rất cần thiết. Cùng học với English4u với từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông nhé.

=> Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngoại giao

=> Những từ vựng tiếng Anh thương mại quốc tế

=> Từ vựng tiếng Anh chủ đề khoa học công ngh

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông

- anologue (analog) transmission (n) truyền dẫn tương tự

- cabinet (cross connection point) (n) tủ đấu dây (tủ đấu nhảy)

- cable (n) cáp

- cable tunnel (n) cống cáp

- circuit (n) mạch

- coaxial cable (n) cáp đồng trục

- cross-bar type (n)        kiểu ngang dọc

- data (n) dữ liệu, số liệu

- digital switching (n) chuyển mạch số

- digital transmission (n)         truyền dẫn số

- distribution point (DP)          (n) tủ phân phối

- district/main switching centre (DSC/MSC)        (n) trung tâm chuyển mạch khu vực/ chính

- duct (n) ống cáp

- electromechanical exchange   (n) tổng đài cơ điện

- group switching centre (GSC) (n) trung tâm chuyển mạch nhóm

- interexchange junction (n) kết nối liên tổng đài

- international gateway exchange (n)          tổng đài cổng quốc tế

- junction circuit (n) mạch kết nối

- junction network (n) mạng chuyển tiếp

- local network (n) mạng nội hạt

- main distribution frame (MDF) (n) giá phối dây chính

- main/trunk network (n)         mạng chính/trung kế

- muiti-pair cable  (n) cáp nhiều đôi

- muiti-pair cable  (n) cáp nhiều đôi

- multi-unit cable  (n) cáp nhiều sợi

- national network         (n) mạng quốc gia

- non-local call (n) cuộc gọi đường dài

- open-wire line (n) dây cáp trần

- primary centre (n) trung tâm sơ cấp (cấp I)

- primary circuit (n) mạch sơ cấp

- pulse code modulation (PCM)        (n)    điều chế xung mã

- radio link  (n) đường vô tuyến

- remote concentrator (n)         bộ tập trung xa

- remote subscriber switch (RSS) (n)          chuyển mạch thuê bao xa/ tổng đài vệ tinh

- secondary centre (n) trung tâm thứ cấp (cấp II)

- secondary circuit         (n) mạch thứ cấp

- subscriber (n) thuê bao

- subscriber circuit (n) mạch thuê bao

- tandem exchange (n) tổng đài quá giang

- tertiary centre (n) trung tâm cấp III

- to install (v) lắp đặt

- traffic (n) lưu lượng

- transit network  (n) mạng chuyển tiếp

- transit switching centre (TSC)        (n) trung tâm chuyển mạch chuyển tiếp/ quá giang

- transmission (n) truyền dẫn

Cách học từ vựng tiếng Anh trên hiệu quả nhất là luyện phát âm, đặt câu với các từ vựng, sau đó áp dụng vào giao tiếp hằng ngày, sẽ giúp bạn ghi nhớ và thành thạo hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và chúc bạn học tập thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ