Sit or Sh*t?
Chuyên mục: Beach or bitch? | 16/10/2015

Đôi khi trong giao tiếp hàng ngày, những lỗi phát âm tưởng như nhỏ và thường không được chúng ta chú ý đến lại có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có. Các bạn hãy xem đoạn clip trên đây để cùng phát hiện ra lỗi phát âm mà chúng ta có thể mắc phải và từ đó khắc phục nhé.

Peace of Piss?
Chuyên mục: Beach or bitch? | 16/10/2015

Đôi khi trong giao tiếp hàng ngày, những lỗi phát âm tưởng như nhỏ và thường không được chúng ta chú ý đến lại có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có. Các bạn hãy xem đoạn clip trên đây để cùng phát hiện ra lỗi phát âm mà chúng ta có thể mắc phải và từ đó khắc phục nhé.

Coke or C**k?
Chuyên mục: Beach or bitch? | 16/10/2015

Đôi khi trong giao tiếp hàng ngày, những lỗi phát âm tưởng như nhỏ và thường không được chúng ta chú ý đến lại có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có. Các bạn hãy xem đoạn clip trên đây để cùng phát hiện ra lỗi phát âm mà chúng ta có thể mắc phải và từ đó khắc phục nhé.

Beach or bitch?
Chuyên mục: Beach or bitch? | 16/10/2015

Đôi khi trong giao tiếp hàng ngày, những lỗi phát âm tưởng như nhỏ và thường không được chúng ta chú ý đến lại có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có. Các bạn hãy xem đoạn clip trên đây để cùng phát hiện ra lỗi phát âm mà chúng ta có thể mắc phải và từ đó khắc phục nhé.