Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh

Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 22/11/2017

Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh chia sẻ tên tiếng Anh của 7 châu lục trên trái đất và 5 đại dương bao quanh

Trái Đất của chúng ta có 7 châu lục và 5 đại dương bao quanh. Tên gọi của các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh như thế nào? Cùng học qua bài viết dưới đây nhé.

Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh

Tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh

1. Tên gọi của 7 châu lục bằng tiếng Anh

- Asia  – /ˈeɪ.ʒə/: Châu Á

- Africa – /ˈæf.rɪ.kə/: Châu Phi

- Antarctica – /ænˈtɑːrk.tɪk/: Nam Cực

- Australia – /ɑːˈstreɪl.jə/: Châu Đại Dương

- Europe – /ˈjʊr.əp/: Châu Âu

- North America – /ˌnɔːrθ əˈmer.ɪ.kə/: Bắc Mỹ

- South America – /ˌsaʊθ əˈmer.ɪ.kə/: Nam Mỹ

2. Tên gọi 5 đại đương bằng tiếng Anh

- Arctic Ocean – /ˈɑːrk.tɪk.ˈoʊ.ʃən/: Bắc Băng Dương

- Atlantic Ocean – /ətˈlæn.t̬ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Đại Tây Dương

- Indian Ocean – /ˈɪn.di.ən.ˈoʊ.ʃən/: Ấn Độ Dương

- Pacific Ocean – /pəˈsɪf.ɪk.ˈoʊ.ʃən/: Thái Bình Dương

- Southern Ocean – /ˈsʌð.ən ˈsʌð.ən/: Nam Băng Dương

Ví dụ:

- Arctic is the coldest place in the world.

=> Bắc Cực là nơi lạnh nhất trên thế giới.

- The 2 billion – year old nuclear reactor was found in Africa, which has shocked the world.

=> Lò phản ứng hạt nhân 2 tỷ năm tuổi được tìm thấy ở Châu Phi đã gây trấn động thế giới.

Để học những từ vựng trên hiệu quả bạn hãy đặt câu, viết văn hay áp dụng vào giao tiếp tiếng Anh thường xuyên. Sử dụng càng nhiều thì bạn sẽ nhanh chóng quen với từ vựng đó và từ vựng sẽ thấm sâu vào đầu bạn, giúp bạn ghi nhớ tốt.

Hy vọng tên các châu lục và đại dương bằng tiếng Anh phía trên sẽ giúp ích cho bạn. Hãy lưu về và học chăm chỉ nhé. Ngoài ra bạn có thể học thêm các từ vựng tiếng Anh chủ đề khác trên chuyên mục cách học từ vựng tiếng Anh của English4u.com.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

 

 

x
Chia sẻ
Chia sẻ