Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 19/01/2017

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc sẽ giúp bạn học tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc hiệu quả

               Tiếng Anh chuyên ngành ngày càng trở thành mối quan tâm lớn đối với các bạn sinh viên và các nhà chuyên môn trước những nhu cầu và đòi hỏi cấp bách trong công việc, đặc biệt là trong xu thế toàn cầu háo và hội nhập quốc tế như hiện nay. Kiến trúc là một ngành đòi hỏi mỗi người phải có vốn kiến thức tiếng Anh nhất định để có thể hiểu được những cuộc hội thoại với sếp hoặc cấp dưới, ngoài ra có thể đọc những dụng cụ trong ngành của mình bằng tiếng Anh. Sau đây là từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc.

=> Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kĩ thuật

=> Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

=> Từ vựng tiếng Anh về môi trường

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc

Age (n): Thời đại, thời kỳ

Aspiration (n): nguyện vọng, khát vọng

Client (n): khách hàng

Reinforced concrete (n): bê tông cốt thép

Explore (v): thăm dò, khảo sát tỉ mỉ

Emerge (v): nổi lên, hiện ra, nổi bật lên, xuất hiện

Idealistic (adj): thuộc chủ nghĩa lý tưởng

Notion (n): khái niệm, ý kiến, quan điểm

Geometric (adj): thuộc hình học

Pillar (n): cột, trụ

Bold (adj): rõ nét, rõ rệt, nổi bật

Stilt (n): cột sàn nhà

Standardise (v): tiêu chuẩn hoá

Simplicity (n): tính đơn giản

Exploit (v): khai thác

Rediscover (n): khám phá lại, sự phát hiện lại

Handle (v): xử lý, điều hành

Improve (v): cải tiến, cải thiện

Mass-produced (adj): được sản xuất đại trà

Low-cost (adj): giá thấp

High-rise (n): cao tầng

Solution (n): giải pháp

Inner-city: nội thành

Demolish (v): phá huỷ

Arise (v): xuất hiện, nảy sinh

Preserve (v): bảo tồn, bảo vệ, giữ

Coexistence (n): sự cùng tồn tại

Trend (n): xu hưống, chiểu hướng

Favour (v): thích dùng

Scale (n): tỷ lệ, quy mô, phạm vi

Awareness (n): sự nhận thức, ý thức

Issue (n): vấn đê

Efficiency (n): hiệu quả, hiệu suất

Skyscraper (n): nhà chọc trời

Reality (n): sự thực, thực tê

Cube (n): Hình lập phương

Hemisphere (n): Bán cầu

Triangular prism (n): Lăng trụ tam giác

Pyramid (n): Kim tự tháp

Rectangular prism (n): Lăng trụ hình chữ nhật

Cone (n): Hình nón

Cylinder (n): Hình trụ

          Qua bài viết từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiến trúc ở trên bạn đã sẵn sàng học tiếng Anh chưa. English4u xin giới thiệu tới bạn cách học từ vựng tiếng Anh để bạn tham khảo cho việc học từ vựng đạt hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ