Những từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

Những từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 09/04/2016

Khi học tiếng Anh chúng ta cần nắm đầu tiên đó là những từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất. Những từ vựng đó là những từ vựng như thế nào và cách học hiệu quả nhất ra làm sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của English4u nhé!

Từ vựng là những từ ngữ cấu thành một ngôn ngữ. Từ vựng tiếng Anh cũng là một hệ thống từ ngữ cấu thành nên ngôn ngữ tiếng Anh. Học tiếng Anh cũng như những ngôn ngữ khác chúng ta bắt buộc phải học hệ thống từ vựng. Từ vựng tiếng Anh có rất nhiều và để học hết được tất cả những từ vựng đó có lẽ là không thể. Khi học tiếng Anh chúng ta cần nắm đầu tiên đó là những từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất. Những từ vựng đó là những từ vựng như thế nào và cách học hiệu quả nhất ra làm sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của English4u nhé!

Những từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất

Từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất có rất nhiều, khi chúng ta học từ vựng để giao tiếp tiếng Anh thông dụng thì chỉ cần 1500 từ tiếng Anh là có thể giao tiếp thành thạo. Đối với từ vựng tiếng Anh thông dụng các bạn có thể chia học theo chủ đề để học tiệu quả nhất.

Download 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng tại đây

Những từ vựng tiếng Anh được chia theo chủ đề là những từ vựng mà chúng ta thường sử dụng nhất. Đối với việc chia từ vựng theo chủ đề các bạn có thể chia theo những chủ đề như sau:

-Từ vựng tiếng Anh chỉ đề màu sắc:

White /waɪt/ (adj): trắng

Blue /bluː/ (adj): xanh da trời

Green /griːn/ (adj): xanh lá cây

Yellow /ˈjel.əʊ/ (adj): vàng

Orange /ˈɒr.ɪndʒ/(adj): màu da cam

Pink /pɪŋk/ (adj): hồng

Purple /`pə:pl/: màu tím

Bright red /brait red /: màu đỏ sáng

Bright green /brait griːn/: màu xanh lá cây tươi

Bright blue /brait bluː/ màu xanh nước biển tươi.

Dark brown /dɑ:k braʊn/ :màu nâu đậm

Dark green /dɑ:k griːn/ : màu xanh lá cây đậm

-Từ vựng tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp

Accountant / əˈkaʊntənt /: kế toán viên

Actor / ˈæktər  /: nam diên viên

Actress / ˈæktrəs  /: nữ diễn viên

Architect / ˈɑːrkɪtekt /: kiến trúc sư

Artist / ˈɑːrtɪst  /: họa sĩ

Assembler / əˈsemblər /: công nhân lắp ráp

Babysitter / ˈbeɪbisɪtər  /: người giữ trẻ hộ

Baker / ˈbeɪkər  /: thợ làm bánh mì

Barber / ˈbɑːrbər  /: thợ hớt tóc

Data entry clerk / ˈdeɪtə ˈentri klɜːrk  /: nhân viên nhập liệu

Delivery person / dɪˈlɪvəri  ˈpɜːrsn  /: nhân viên giao hàng

Dock worker / dɑːk ˈwɜːrkər  /: công nhân bốc xếp ở cảng

Engineer / ˌendʒɪˈnɪr /: kỹ sư

Factory worker / ˈfæktri  ˈwɜːrkər /: công nhân nhà máy

Farmer / ˈfɑːrmər /: nông dân

Fireman / ˈfaɪərmən  / , Firefighter / ˈfaɪərfaɪtər /: lính cứu hỏa

Fisher / ˈfɪʃər /: ngư dân

Food-service worker / fuːˈsɜːrvɪs ˈwɜːrkər /: nhân viên phục vụ thức ăn

Có rất nhiều những chủ đề từ vựng tiếng Anh khác các bạn có thể tìm hiểu thêm tại English4u.com.vn nhé!

Những cách học từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất hiệu quả

Để học từ vựng tiếng Anh thông dụng hiệu quả chúng ta có rất nhiều cách học, trong đó các bạn có thể tham khảo thêm những cách học như sau:

-Học theo chủ đề: Như đã đưa ra những chủ đề ở trên, các bạn có thể nhóm những từ vựng lại thành những chủ đề phục vụ cho công việc học tập của mình. Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề là một cách học từ vựng vô cùng hiệu quả.

-Học từ vựng tiếng Anh qua nghe: Nghe là một cách học từ vựng chủ động. Các bạn nghe những tin tức, những talkshow…các bạn chú ý đến những từ vựng mình chưa biết, để hiểu được nội dung các bạn bắt buộc phải tìm hiểu những từ vựng đó. Nghe nhiều các bạn sẽ phải tìm hiểu nhiều và từ vựng sẽ du nhập vào các bạn mà chính các bạn cũng không ngờ tới.

-Học từ vựng tiếng Anh qua nói: Nói càng nhiều các bạn càng cần nhiều từ vựng. Đây là một cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả. Nói cũng là một cách ôn lại từ vựng vô cùng hiệu quả.

-Học từ vựng tiếng Anh qua viết bài luận: Như trong cách học nói, các bạn viết cũng cần rất nhiều những từ vựng. Việc viết những từ luận các bạn bắt buộc phải học cả cách sử dụng của những từ vựng đó. Đây là cách học từ vựng, ôn lại từ vựng hiệu quả mà các bạn nên áp dụng thường xuyên.

Những từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất các bạn có rất nhiều cách để học. Khi học từ vựng các bạn chú ý nên áp dụng vào thực tế sử dụng tiếng Anh của mình. Chỉ khi thực sự sử dụng tiếng Anh thì các bạn mới có thể có cách học hiệu quả cho riêng mình. Chúc các bạn có phương pháp học tiếng Anh hiệu quả.

x
Chia sẻ
Chia sẻ