Các cách học từ vựng tiếng Anh đơn giản và hiệu quả đó là học từ qua hình ảnh, học từ qua chủ đề và âm thanh. Bạn có thể tìm thấy hệ thống từ vựng tiếng Anh cơ bản theo từng chủ đề trên trang English4u cũng như cách sử dụng từ trong từng văn cảnh cụ thể, từ đó có thể luyện tập tại nhà mỗi ngày.

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 20/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4) là những từ vựng cuối cùng của chủ đề này và giúp ích cho các bạn làm trong quân đội hoặc tìm hiểu về quân sự

Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận (phần 1)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 20/06/2017

Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận là kiến thức hữu ích cho các bạn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 3)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 19/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 3) sẽ hữu ích những ai làm việc về quân đội, liên quan đến quân sự và tìm hiểu về quân sự

Cụm từ tiếng Anh đi với can’t
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 19/06/2017

Cụm từ tiếng Anh đi với can’t sẽ rất hữu ích cho bạn khi học tiếng Anh

Từ vựng tiếng Anh về thành phố - đô thị
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 19/06/2017

Từ vựng tiếng Anh về thành phố - đô thị sẽ hữu ích cho bạn, giúp bạn nâng cao thêm vốn từ vựng tiếng Anh của bạn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 2)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 17/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 2) sẽ hữu ích cho những bạn làm trong lĩnh vực quân sự hoặc tìm hiểu về quân sự

10 tính từ đồng nghĩa với “comfortable” trong tiếng Anh (thoải mái)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 16/06/2017

10 tính từ đồng nghĩa với “comfortable” trong tiếng Anh (thoải mái) sẽ giúp cho bài viết văn hay hơn và câu nói tiếng Anh trở nên phong phú, hấp dẫn hơn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 1)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 16/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 1) sẽ hữu ích trong giao tiếp tiếng Anh quan hệ quốc tế về lĩnh vực quân sự và các bạn tìm hiểu thêm về quân sự

Cụm động từ tiếng Anh đi với tell
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 15/06/2017

Bài viết cụm động từ tiếng Anh đi với tell sẽ rất hữu ích cho bạn khi giao tiếp tiếng Anh

Những cụm từ tiếng Anh đi với “job”
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 14/06/2017

Những cụm từ tiếng Anh đi với “job” sẽ rất cần thiết cho bạn vì sẽ thường xuyên sử dụng giao tiếp trông công việc

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thực phẩm (phần 2)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 13/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thực phẩm (phần 2) với bộ chữ cái từ E - V sẽ rất hữu ích, giúp các bạn làm trong lĩnh vực thực phẩm có thể phát triển sự nghiệp

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thực phẩm (phần 1)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 13/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thực phẩm (phần 1) với bộ chữ cái từ A - D sẽ rất hữu ích, giúp các bạn làm trong lĩnh vực thực phẩm có thể phát triển sự nghiệp

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán thông dụng nhất
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 12/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kiểm toán thông dụng nhất sẽ cần thiết đối với một nhân viên kiểm toán

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nấu ăn thông dụng nhất
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 12/06/2017

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành nấu ăn thông dụng nhất ở bài viết này rất hữu ích cho các bạn làm trong ngành nấu ăn

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 12/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp sẽ giúp các bạn làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng phát triển sự nghiệp của mình

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành điện tử thông dụng nhất
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 12/06/2017

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành điện tử thông dụng nhất sẽ giúp các bạn phát triển thêm năng lực chuyên ngành điện tử

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 10/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điện tử viễn thông sẽ hữu ích cho các bạn làm việc trong chuyên ngành này

Những cụm từ tiếng Anh diễn tả sức khỏe và con số
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 10/06/2017

Những cụm từ tiếng Anh diễn tả sức khỏe và con số sẽ hữu ích cho bạn khi học tiếng Anh

Những cụm từ tiếng Anh thông dụng giao tiếp trong công việc
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 05/06/2017

Những cụm từ tiếng Anh thông dụng giao tiếp trong công việc sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh phản xạ nhanh hơn

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cơ khí lắp ráp (phần 2)
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 03/06/2017

Chúng ta tiếp tục với thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành cơ khí lắp ráp (phần 2). Bài viết này sẽ giúp bạn có thêm vốn từ vựng chuyên ngành cơ khí lắp ráp

First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Next  Last