Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4)

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4)

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 20/06/2017

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4) là những từ vựng cuối cùng của chủ đề này và giúp ích cho các bạn làm trong quân đội hoặc tìm hiểu về quân sự

Hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4) là những từ vựng tiếng Anh cuối cùng của chủ đề này.

=> Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 1)

=> Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 2)

=> Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 3)

Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4)

158.  Garrison: đơn vị đồn trú (tại một thành phố hoặc một đồn bót)

159.  General: Đại tướng

160.  General headquarters: (quân sự) tổng hành dinh 

161.  General of the Air Force: Thống tướng Không quân

162.  General of the Army: Thống tướng Lục quân

163.  General staff: bộ tổng tham mưu

164.  Genocide: tội diệt chủng

165.  Grenade: lựu đạn

166.  Ground forces: lục quân

167.  Guerrilla: du kích, quân du kích

168.  Guerrilla warfare: chiến tranh du kích

169.  Guided missile: tên lửa điều khiển

170.  Heavy armed: được trang bị vũ khí nặng: heavy artillery 

171.  Heliport: sân bay dành cho máy bay lên thẳng

172.  Improvised Explosive Device (IED): bom gây nổ tức thì .  .  .  mìn tự kích nổ

173.  Insurgency: tình trạng nổi dậy, tình trạng nổi loạn .  .  .  sự nổi dậy, sự nổi loạn

174.  Intelligence bureau .  .  .  intelligence department: vụ tình báo

175.  Interception: đánh chặn

176.  Jet plane: máy bay phản lực

177.  Land force: lục quân

178.  Landing craft: tàu đổ bộ, xuồng đổ bộ

179.  Landing troops: quân đổ bộ

180.  Liaison officer: sĩ quan liên lạc 

181.  Lieutenant Colonel (Commander in Navy): Trung tá

182.  Lieutenant General: Trung tướng

183.  Lieutenant-Commander (Navy): thiếu tá hải quân

184.  Line of march: đường hành quân

185.  Major (Lieutenant Commander in Navy): Thiếu tá

186.  Major General: Thiếu tướng

187.  Master sergeant .  .  .  first sergeant: trung sĩ nhất

188.  Mercenary: lính đánh thuê

189.  Military attaché: tùy viên quân sự

190.  Military base: căn cứ quân sự 

191.  Military operation: hành binh

192.  Militia: dân quân

193.  Minefield: bãi mìn

194.  Molotov cocktail: (từ lóng) lựu đạn cháy chống xe tăng

195.  Mutiny: cuộc nổi dậy chống đối, cuộc nổi loạn, cuộc binh biến

196.  Non-commissioned officer: hạ sĩ quan

197.  Overflight: sự bay trên vùng trời nước khác (để do thám)

198.  Parachute troops: quân nhảy dù

199.  Paramilitary: bán quân sự

220.  To boast, to brag: khoa trương 

221.  To bog down: sa lầy

222.  To declare war on (against, upon): tuyên chiến với

223.  To fall into an ambush: rơi vào một trận địa phục kích, rơi vào ổ phục kích

224.  To postpone (military) action: hoãn binh

225.  Veteran troops: quân đội thiện chiến

226.  Vice Admiral: Phó Đô đốc

227.  Vanguard: Quân Tiên Phong 2

28.  Warrant-officer: chuẩn uý

229.  Zone of operations: khu vực tác chiến

230.  Ministry of defence: bộ Quốc phòng

Tiếp tục lưu về để bổ sung đầy đủ chủ đề từ vựng này nhé. Bạn có thể tham khảo thêm chuyên mục cách học từ vựng tiếng Anh của English4u với nhiều chủ đề từ vựng quan trọng. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ