Từ vựng tiếng Anh về chủ đề bằng cấp - học vị

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề bằng cấp - học vị

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 28/02/2017

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề bằng cấp - học vị rất quan trọng cho các bạn sinh viên hay các bạn đã tốt nghiệp nhiều loại học vấn khác nhau, sẽ giúp bạn tự tin nói về trình độ học vấn của mình

                 Bạn là sinh viên hoặc trải qua thời kỳ học vấn nào thì cũng phải học qua từ vựng tiếng Anh về chủ đề bằng cấp - học vị để có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài, giới thiệu về trình độ học vấn của mình. Mời bạn đọc bài viết dưới đây nhé.

=> Từ vựng tiếng Anh về chủ đề hợp đồng

=> Từ vựng tiếng Anh về chủ đề thiên nhiên

=> Từ vựng tiếng Anh về chuyên ngành kinh tế

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề bằng cấp - học vị

- Bachelor: Bằng cử nhân

- Master: Bằng thạc sĩ

- Post Doctor: Bằng tiến sĩ

- The Bachelor of Art (B.A., BA, A.B. hoặc AB ): Cử nhân khoa học xã hội

- The Bachelor of Science (Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc): Cử nhân khoa học tự nhiên

- The Bachelor of Business Administration (BBA): Cử nhân quản trị kinh doanh

- The Bachelor of Commerce and Administration (BCA): Cử nhân thương mại và quản trị

- The Bachelor of Accountancy (B.Acy. , B.Acc. hoặc B. Accty): Cử nhân kế toán

- The Bachelor of Laws (LLB, LL.B): Cử nhân luật

- The Bachelor of public affairs and policy management (BPAPM): Cử nhân ngành quản trị và chính sách công

- The Master of Art (M.A): Thạc sĩ khoa học xã hội

- The Master of Science (M.S., MSc hoặc M.S): Thạc sĩ khoa học tự nhiên

- The Master of business Administration (MBA): Thạc sĩ quản trị kinh doanh

- The Master of Accountancy (MAcc, MAc, hoặc Macy): Thạc sĩ kế toán

- The Master of Science in Project Management (M.S.P.M.): Thạc sĩ quản trị dự án

- The Master of Economics (M.Econ): Thạc sĩ kinh tế học

- The Master of Finance (M.Fin.): Thạc sĩ tài chính học

- Doctor of Philosophy (Ph.D): Tiến sĩ (các ngành nói chung)

- Doctor of Medicine (M.D): Tiến sĩ y khoa

- Doctor of Science (D.Sc.): Tiến sĩ các ngành khoa học

- Doctor of Business Administration (DBA hoặc D.B.A): Tiến sĩ quản trị kinh doanh

- The Bachelor of Social Science (B.S.Sc.): Cử nhân khoa học xã hội

- The Bachelor of Laws (LL.B.): Cử nhân luật

- The Bachelor of Tourism Studies (B.T.S.): Cử nhân du lịch

- Post-Doctoral fellow: Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ

- The Bachelor of Science in Agriculture [B.Sc. (Ag) or B.Sc. (Hons.) Agriculture]: Cử nhân Khoa học trong Nông nghiệp

- The Bachelor of Design (B.Des., or S.Des. in Indonesia): Cử nhân Thiết kế

- Bachelor of Computing (B.Comp.) and Bachelor of Computer Science (B.Comp.Sc.): Cử nhân Tin học và Cử nhân Khoa học Máy tính

- Bachelor of Applied Arts and Sciences (B.A.A.Sc.): Cử nhân Nghệ thuật và Khoa học ứng dụng

- Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Medical Science (B.Med.Sc.), or Bachelor of Medical Biology (B.Med.Biol.): Cử nhân Khoa học, Cử nhân Khoa học Y tế, hoặc Cử nhân sinh học Y tế

- The Bachelor of Midwifery  (B.Sc.Mid, B.Mid, B.H.Sc.Mid): Cử nhân Hộ sinh

- Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.): Cử nhân vật lý trị liệu

- Doctor of Veterinary Medicine (D.V.M.): Bác sĩ Thú y

- The Bachelor of Pharmacy (B.Pharm.): Cử nhân Dược

- The Bachelor of Science in Public Health (B.Sc.P.H.): Cử nhân Khoa học Y tế công cộng

- The Bachelor of Health Science (B.H.Sc.): Cử nhân Khoa học Y tế

- Bachelor of Food Science and Nutrition (B.F.S.N.): Cử nhân Khoa học và Dinh dưỡng thực phẩm.

- The Bachelor of Aviation (B.Av.): Cử nhân ngành Hàng không

- The Bachelor of Fine Arts (B.F.A.): Cử nhân Mỹ thuật

- The Bachelor of Film and Television (B.F.T.V.): Cử nhân Điện ảnh và Truyền hình

- The Bachelor of Music (B.Mus.): Cử nhân Âm nhạc

Hy vọng từ vựng tiếng Anh về chủ đề bằng cấp - học vị sẽ giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp về chủ đề này hiệu quả. Bạn có thể tham khảo cách học từ vựng tiếng Anh để việc học trở nên dễ dàng tiếp thu hơn. Chúc bạn học tiếng Anh thành công!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ