Những tính từ trong tiếng Anh đi kèm với “ly”

Những tính từ trong tiếng Anh đi kèm với “ly”

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 05/05/2017

Những tính từ trong tiếng Anh đi kèm với “ly” ở bài viết này bạn nên biết để áp dụng trong giao tiếp tiếng Anh

Chúng ta đều biết thường thì trạng từ trong tiếng Anh sẽ đuôi “ly”. Tuy nhiên có những tính từ trong tiếng Anh đi kèm với “ly” mà nhiều bạn chưa biết đến. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

=> 16 từ mô tả thời gian phổ biến nhất trong tiếng Anh

=> Phương pháp học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề

=> Những cặp từ tiếng Anh không thể tách rời

Những tính từ trong tiếng Anh đi kèm với “ly”

- Beastly – /ˈbiːst.li/: đáng kinh tởm

- Brotherly – /ˈbrʌð.ɚ.li/: như anh em

- Comely – /ˈkʌm.li/: duyên dáng, thanh lịch, nhã nhặn

- Costly – /ˈkɑːst.li/: đắt đỏ

- Cowardly – /ˈkaʊ.ɚd/: hèn nhát

- Friendly – /ˈfrend.li/: thân thiện

- Ghastly – /ˈɡæst.li/: rùng rợn

- Ghostly – /ˈɡoʊst.li/: mờ ảo như ma, ma mị

- Godly – /ˈɡɑːd.li/: sùng đạo

- Goodly – /ˈɡʊd.li/: to lớn, tốt đẹp, duyên dáng

- Holy – /ˈhoʊ.li/: linh thiêng

- Homely – /ˈhoʊm.li/: giản dị, chất phác

- Humanly – /ˈhjuː.mən.li/: trong phạm vi của con người, theo cách con người, tính chất con người

- Lively – /ˈlaɪv.li/: sinh động

- Lonely – /ˈloʊn.li/: lẻ loi

- Lovely – /ˈlʌv.li/: đáng yêu

- Lowly – /ˈloʊ.li/: hèn mọn

- Manly – /ˈmæn.li/: nam tính

- Masterly – /ˈmæs.tɚ.li/: tài giỏi

- Miserly – /ˈmaɪ.zər/: keo kiệt

- Scholarly – /ˈskɑː.lɚ.li/: uyên bác

- Shapely – /ˈʃeɪ.pli/: dáng đẹp

- Silly – /ˈsɪl.i/: ngớ ngẩn

- Timely – /ˈtaɪm.li/: đúng lúc

- Ugly – /ˈʌɡ.li/: xấu xí

- Ungainly – /ʌnˈɡeɪn.li/: vụng về

- Unruly – /ʌnˈruː.li/: ngỗ ngược

- Unsightly – /ʌnˈsiːm.li/: khó coi

- Unseemly – /ʌnˈsiːm.li/: không phù hợp

- Unworldly – /ʌnˈwɝː.ði/: thanh tao

Ví dụ:

- The audience was of a goodly size.

=> Lượng khán giả rất lớn.

- Ducks are ungainly on land but they are very good swimmers.

=> Lũ vịt rất vụng về khi ở trên mặt đất nhưng chúng là những tay bơi kỳ khôi.

- Her body is very shapely.

=> Thân hình cô ấy rất đẹp.

- Oh, you look so unsightly, don’t wear that red trouser with the blue shirt.

=> Ô, trông con khó coi quá, đừng mặc chiếc quần đỏ đó với cái áo màu xanh.

- He is very masterly in economic field.

=> Ông ấy rất giỏi trong lĩnh vực kinh tế.

- He is timely person.

=> Ông ấy là một người đúng giờ.

Học chăm chỉ, vận dụng những từ trên trong giao tiếp để ghi nhớ và thành thạo hơn nhé. Tham khảo cách học từ vựng tiếng Anh của English4u để việc học hiệu quả nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ