Cụm từ tiếng Anh đi với “over”

Cụm từ tiếng Anh đi với “over”

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 22/06/2017

Cụm từ tiếng Anh đi với “over” sẽ rất hữu ích với người học tiếng Anh khi nói về điều gì đó quá mức

“Over” có nghĩa “quá”, “ở trên”. Muốn diễn tả một sự vật, hành động nào đó thái quá, chỉ cần thêm over vào trước từ chính. Sau đây, English4u xin chia sẻ tới các bạn cụm từ tiếng Anh đi với “over”.

=> Từ vựng tiếng Anh chủ đề quân sự thông dụng (phần 4)

=> Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận

=> Cụm từ tiếng Anh đi với can’t

Cụm từ tiếng Anh đi với “over”

Overbalance (n) – /ˌəʊ.vəˈbæl.əns/: mất thăng bằng

Overburdened (adj) – /ˌoʊ.vərˈbɜr.dənd/: quá nặng, quá sức

Overconfident (adj) – /ˌoʊ.vərˈkɑːn.fə.dənt/: quá tự tin

Overdo (v) – /ˌoʊ.vɚˈduː/: làm việc gì đó quá sức

Overflow (v) – /ˌoʊ.vɚˈfloʊ/: tràn ra

Overindulge (v) – /ˌoʊ.vɚ.ɪnˈdʌldʒ/: quá chiều chuộng

Overjoyed (adj) – /ˌoʊ.vɚ.ɪnˈdʌldʒ/: quá vui vẻ, quá hạnh phúc

Overload (v) – /ˌoʊ.vɚˈloʊd/: quá tải

Overpaid (v) – /ˌoʊ.vɚˈpeɪd/: trả quá nhiều, thù lao quá cao

Overproduce (v) – /ˌoʊ.vɚ.prəˈduːs/: sản xuất quá thừa

Overqualified (adj) – /ˌəʊ.vəˈkwɒl.ɪ.faɪd/: thừa tiêu chuẩn

Overrate (v) – /ˌəʊ.vəˈreɪt/: đánh giá quá cao

Overreact (v) – /ˌoʊ.vɚ.riˈækt/: phản ứng thái quá

Oversleep (v) – /ˌoʊ.vɚˈsliːp/: ngủ quá nhiều

Overstate (v) – /ˌoʊ.vɚˈloʊd/: nói quá, phóng đại

Overthink (v) – /ˌəʊ.vəˈθɪŋk/: cân nhắc quá kĩ (theo chiều hướng không cần thiết)

Overtime (n) – /ˈəʊ.və.taɪm/: quá thời gian

Overturn (v) – /ˌoʊ.vɚˈtɝːn/: sự lật đổ, đảo lộn

Overweight (adj) – /ˌəʊ.vəˈweɪt/: thừa cân

Overwork (v) – /ˌoʊ.vɚˈwɝːk/: làm việc quá sức

Ví dụ:

You have overchagred me. The price of these shoes are 300.000Đ, not 400.000Đ.

Bạn bán đắt cho tôi rồi. Giá đôi giày này là 300.000 đồng không phải 400.000Đ.

This cat is so fat. He always overeats.

Con mèo này béo quá. Nó thường ăn quá nhiều.

She looks very tired. She overworked last week.

Cô ấy trông rất mệt mỏi. Tuần trước cô ấy đã làm việc quá sức.

Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho các bạn. Lưu về và thực hành nhiều để ghi nhớ nhé. Bên cạnh đó hãy tham khảo thêm chuyên mục cách học từ vựng tiếng Anh của English4u với nhiều bài học hữu ích và quan trọng với những người học tiếng Anh. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và chúc các bạn luôn thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ