Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận (phần 1)

Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận (phần 1)

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 20/06/2017

Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận là kiến thức hữu ích cho các bạn

Để viết bài viết tiếng Anh hay các câu các đoạn phải mạch lạc, có sự liên kết với nhau. Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận (phần 1) sẽ tạo nên sự liên kết đó.

=> Cụm động từ tiếng Anh đi với tell

=> 10 tính từ đồng nghĩa với “comfortable” trong tiếng Anh (thoải mái)

=> Những cụm từ tiếng Anh thông dụng giao tiếp trong công việc

Những cụm từ nối tiếng Anh không thể bỏ qua khi viết luận

1. Above all – trước hết là, trước tiên là

Ví dụ:

Above all, I’d like to thank my family.

Trước hết, tôi muốn cảm ơn gia đình tôi.

2. All things considered – mọi thứ đã được cân nhắc

Câu này dùng trong ngữ cảnh là mọi thứ đã được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng để cho một kết quả tốt nhất có thể, ngay cả trong điều kiện chưa hoàn hảo.

Ví dụ:

I think the party was great and all things considered. – I mean we didn’t have much time to get ready, but it still went well.

Tôi nghĩ bữa tiệc đã rất tuyệt vời, mọi thứ được thu xếp ổn thỏa. – Ý tôi là chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng nó vẫn diễn ra tốt đẹp.

3. Another key point to remember – điều đáng nói nữa là/ điều quan trọng là

Ví dụ:

Getting good marks is not the purpose of study. The purpose of it is getting knowledge. Another key thing to remember is that knowledge comes from many things in our life.

Được điểm tốt không phải mục đích của học tập. Mục đích của nó là để có kiến thức. Điều quan trọng cần nhớ là kiến thức đến từ rất nhiều thứ trong cuộc sống.

4. As far as I know – theo những gì tôi biết

Ví dụ:

As far as I know, she did not go to the party.

Theo những gì tôi biết thì cô ấy đã không tới bữa tiệc.

5. As well as –  cũng như là

Ví dụ:

We have responsibility to our community as well as to our families.

Chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng cũng giống như gia đình mình.

6. By contrast –  ngược lại, tương phản lại

Ví dụ:

Cat will often sleeps the day away. Dog, by contrast, never settles down.

Bọn mèo thường sẽ ngủ ban ngày. Ngược lại, lũ chó chả bao giờ chịu yên (ban ngày).

7. Coupled with – cùng với

Sử dụng khi cân nhắc giữa 2 hay nhiều hơn các ý kiến ở cùng một thời điểm.

Ví dụ:

Coupled with the literary evidence, the archaeology evidence give the same result about many ancient civilizations.

Cùng với bằng chứng trong văn chương, bằng chứng về khảo cổ đã đưa ra cùng kết luận về rất nhiều những nền văn minh cổ xưa.

8. Despite this – mặc dù, cho dù, dẫu rằng

“Despite this” hoặc “in spite of this” có nghĩa là “mặc dù, cho dù, dẫu rằng”.

Ví dụ:

Despite this fact is not good, she still accept it in peace.

Mặc dù thực tế không tốt, cô ấy vẫn bình thản chấp nhận nó.

9. For instance – ví dụ như

Ví dụ:

For instance, in the electronics industry, 5,000 jobs are being lost.

Ví dụ, trong ngành công nghiệp điện tử, 5000 việc làm đã mất.

10. Having said that –  phải nói rằng là, phải thừa nhận là

Ví dụ:

He forgets most things, but having said that, he always remembers my birthday.

Cậu ta quên hết mọi thứ, nhưng phải thừa nhận cậu ta luôn nhớ tới sinh nhật của tớ.

11. In addition to sth – bên cạnh cái gì đó, ngoài cái đó ra còn có…

Ví dụ:

In addition to his apartment in Sai Gon, he has la villa in Ha Noi and a farm in Hoa Binh.

Ngoài căn hộ ở Sài Gòn, anh ấy còn có cái biệt thự ở Hà Nội và một trang trại ở Hòa Bình.

12. In conclusion – tóm lại là, kết cục là

Ví dụ:

In conclusion, I would like to thank our guest speakers.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn tới những vị diễn giả khách mời.

13. In order to – để làm gì

Ví dụ:

In order to get good marks, you have to study hard.

Để đạt điểm tốt, bạn phải chăm học.

14. In other words – nói cách khác là

Ví dụ:

He did not tell you the truth – in other words, he was lying.

Anh ấy đã không nói cho bạn sự thật – nói cách khác, anh ta đã nói dối

Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Bạn có thể xem thêm các bài viết hữu ích khác trong chuyên mục cách học từ vựng tiếng Anh của English4u. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ