12 cụm từ tiếng Anh hay gặp đi với “by”

12 cụm từ tiếng Anh hay gặp đi với “by”

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 14/04/2017

12 cụm từ tiếng Anh hay gặp đi với “by” sẽ hữu ích cho bạn trong giao tiếp tiếng Anh

Để giao tiếp thành thạo và phản xạ nhanh bạn phải học cụm từ tiếng Anh. English4u thường xuyên chia sẻ những cụm từ tiếng Anh chủ đề để giúp các bạn dễ dàng học tiếng Anh. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới 12 cụm từ tiếng Anh hay gặp đi với “by”.

=>  Lộ trình học từ vựng tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

=> Cụm từ lóng trong giao tiếp tiếng Anh

=> 25 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng “At”

12 cụm từ tiếng Anh hay gặp đi với “by” sẽ hữu ích trong giao tiếp

1. By all means: chắc chắn

Ví dụ:

- All the persecutions and territories will end by all means.

=> Tất cả các cuộc đàn áp khủng bố trên thế giới chắc chắn sẽ kết thúc.

2. By and by: ngay bây giờ

Ví dụ:

- You get used to it by and by.

=> Bạn sẽ quen ngay với nó thôi.

3. By and large: nhìn chung, nói chung, rốt cục

- There are a few small things that I don’t like about my job, but by and large it’s very enjoyable.

=> Có vài điều nho nhỏ tôi không thích trong công việc, nhưng nhìn chung nó rất thú vị.

4. By chance: tình cờ

Ví dụ:

- I saw Sarah and Marry by chance in a flower shop.

=> Tôi tình cờ nhìn thấy Sarah và Marry ở trong một tiệm hoa.

5. By degrees: từ từ

- Don’t worry. You could do it by degrees.

=> Đừng lo. Bạn có thể làm từ từ.

6. By heart: thuộc lòng

- I know this city by heart.

=> Tôi thuộc nằm lòng thành phố này.

7. By land: đường bộ

Ví dụ:

- We used to go to school by land.

=> Chúng tôi thường đi bộ tới trường.

8. By mistake: nhầm lẫn

Ví dụ:

- I’ve paid this bill twice by mistake.

=> Tôi đã trả nhầm hóa đơn này hai lần rồi.

9. By no means: hoàn toàn không, không gì

VÍ dụ:

- It is by no means certain that we’ll finish the project by June.

=> Không có gì để chắc chắn rằng chúng ta sẽ kết thúc dự án vào tháng Sáu.

10. By oneself: một mình

Ví dụ:

- I will fix my problems by myself.

=> Tôi sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình.

11. By sight: biết mặt

Ví dụ:

- I’ve never known her by sight.

=> Tôi chưa bao giờ biết mặt cô ấy.

12. By the way: tiện thể

Ví dụ:

- Are you going to the super market now? – By the way, could you buy me a hamburger?

=> Cậu đi siêu thị bây giờ à? – Nhân tiện, cậu mua giúp tớ cái bánh humberger được không?

Hy vọng 12 cụm từ này sẽ hữu ích cho bạn khi giao tiếp tiếng Anh. Tham khảo cách học từ vựng tiếng Anh của English4u với nhiều bài học quan trọng sẽ giúp bạn tiến bộ. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ