Mao tu trong tieng Anh

Mạo từ trong tiếng Anh
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 17/05/2016
Mạo từ là từ dùng trước danh từ khi muốn đề cập đến một đối tượng không xác định hay xác định.
x
Chia sẻ
Chia sẻ