12 công thức các thì cơ bản trong tiếng Anh

12 công thức các thì cơ bản trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 14/04/2016

12 công thức các thì cơ bản trong tiếng Anh bạn nên nhớ để vận dụng vào bài tập tốt hơn

Nếu bạn chưa nắm được công thức của các thì trong tiếng Anh thì hãy xem bài viết dưới đây nhé.

1. Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả hành động, sự thật hiển nhiên, một chân lý hay một kế hoạch cụ thể.

Cấu trúc:

S + to be + O

S + do/does + V + O (Đối với động từ thường)

Cách học 12 thì trong tiếng Anh

2. Thì hiện tại tiếp diễn

Thì này diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại.

Cấu trúc: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O

3. Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với thời gian xác định.

Cấu trúc: S + was/were + V_ed + O

4. Thì quá khứ tiếp diễn

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn: Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cùng lúc. Nhưng hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn và đã đang tiếp tục xảy ra thì hành động thứ hai xảy ra.

Cấu trúc: S + was/were + V_ing + O

5. Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời gian không xác định trong quá khứ.

Cấu trúc: S + have/ has + Past participle + O

6. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai).

Cấu trúc: S + have/ has + been + V_ing + O

7. Thì quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ hoàn thành diễn tả 1 hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ trước 1 hành động khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

8. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ

Cấu trúc: S + had + been + V_ing + O

Cách nhớ cấu trúc các thì trong tiếng Anh

9. Tương lai đơn

Dùng để diễn tả dự định trước trong tương lai.

Cấu trúc: S + will + V + O

10. Thì tương lai tiếp diễn

Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai.

Cấu trúc: S + shall/will + be + V_ing+ O

11. Thì tương lai hoàn thành

Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

Cấu trúc: S + shall/will + have + Past Participle

12. Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai.

Cấu trúc: S + shall/will + have been + V_ing + O

Nếu ghi nhớ tốt 12 cấu trúc này thì phần ngữ pháp tiếng Anh của bạn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều đó. 

x
Chia sẻ
Chia sẻ