12 tháng trong năm bằng tiếng Anh

12 tháng trong năm bằng tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 12/04/2016

12 tháng trong năm bằng tiếng Anh rất hữu ích cho các bạn trong quá trình học.

Trong bài học này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn các tháng trong năm và ý nghĩa có các tháng đó.

1. Các tháng trong năm bằng tiếng Anh

Tháng 1: January

Tháng 2: February        

Tháng 3: March

Tháng 4: April

Tháng 5: May

Tháng 6: June

Tháng 7: July

Tháng 8: August

Tháng 9: September

Tháng 10: October        

Tháng 11: November

Tháng 12: December

Tên các tháng trong năm

2. Ý nghĩa các tháng trong năm

- Tháng 1: Đây là tháng được đặt theo tên của thần thoại La Mã. Đây là tháng đầu tiên của năm mới có ý nghĩa là vị thần thời gian, phản ánh cả quá khứ và tương lai.

- Tháng 2 mang xuất phát từ phong tục của La mã thì thường thường các phạm nhân đều bị hành quyết vào tháng 2 nên người ta lấy luôn ngôn từ này để đặt cho tháng. Ngoài ngôn từ này còn có hàm ý nhắc loài người hãy sống lương thiện hơn và nên tránh mọi tội lỗi.

- Tháng 3: Maps lavì thần của chiến tranh. Maps cũng được xem là cha của Ro – myl và Rem. Theo truyền thuyết đó là hai người đã xây dựng nên thành phố Rim cổ đại (nay là Roma)

- Tháng 4: Tháng này có ý nghĩa là đâm chồi nảy lộc. Tên tháng này đã được nêu lên đặc điểm của thời điểm theo chu kì thời tiết.

- Tháng 5: tháng 5 này được đặt theo tên của thần đất. Còn theo thần thoại khác thì có thể gọi là thần phồn vinh.

- Tháng 6: Theo thần thoại La mã cổ đại thì tháng này được đặt tên theo tên của nữ thần Ju-no-ra lavợ của thần Iu-pi-tơ. Trong thần thoại Hi lạp là nữ thần Hera.

- Tháng 7: Tháng này được đặt tên theo vị hoàng đến La Mã cổ đại. Ông đã có công rất lớn trong việc cải cách dương lịch .

- Tháng 8: Đặt tên theo vị Hoàng đến La Mã Au-gus. Ông có công sữa sai xót trong việc abn hành lịch chủ tế lúc bấy giờ.

- Tháng 9: Trong nhà nước la mã cổ đại thì đây là tháng thứ 7 đầu tiên của một năm lịch.

- Tháng 10: Tháng này đại diện cho sự no đủ , hạnh phúc.

- Tháng 11 và 12: 2 tháng này đại diện cho sự mới mẻ, đạt được những kết quả trước đó và những người sinh vào tháng này là những người mới cũng như tháng vậy.

Bạn nên học thuộc tên các tháng trong tiếng Anh nhé sẽ rất hữu ích cho bạn khi giao tiếp đó. 

x
Chia sẻ
Chia sẻ