10 cụm từ tiếng Anh thông dụng với “do”

10 cụm từ tiếng Anh thông dụng với “do”

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 08/04/2017

Bài viết này chia sẻ 10 cụm từ tiếng Anh thông dụng với “do” để bạn dễ dàng giao tiếp nói về hành động

                Do thường được dùng là trợ đồng từ trong câu phủ định (đi kèm với nót) hoặc dùng để nhấn mạnh hành động trong câu khẳng định. Ở bài học này, chúng ta cùng học “do” với vai trò làm động từ chính trong 10 cụm từ tiếng Anh thông dụng với “do” hay gặp nhé.

=> 25 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng “at”

=> Cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng “have”

=> Cụm từ lóng trong giao tiếp tiếng Anh

10 cụm từ thông dụng với “do”

1. Do one’s best: làm hết sức mình

Ví dụ:

- All that matters in the exam is to do your best.

=> Điều quan trọng nhất trong kì thi là hãy làm hết sức mình.

2. Do damage (to): gây hại đến, làm hại đến

Ví dụ:

- The storm did some damage to our house.

=> Cơn bão đã gây thiệt hại phần nào cho căn nhà của chúng tôi.

3. Do an experiment: làm thí nghiệm

Ví dụ:

- We are doing an experiment to test how the metal reacts with acid..

=> Chúng tôi đang làm thí nghiệm để kiểm tra xem kim loại phản ứng với axit như thế nào.

4. Do exercises: làm bài tập, tập thể dục

Ví dụ:

- We’ll do morning exercise tomorrow.

=> Chúng con sẽ tập thể dục vào ngày mai.

5. Do someone a good turn / do someone a favor : làm việc tốt, làm ân huệ, bố thí

Ví dụ:

- Can you do me a favor? –  Of course!

Anh có thể giúp em một việc được không? –  Tất nhiên rồi!

6. Do harm: có hại, gây hại

Ví dụ:

- Changing the rules may do more harm than good.

=> Thay đổi luật lệ có thể có hại hơn là có lợi.

7. Do one’s hair: thay đổi kiểu tóc, làm tóc

Ví dụ:

- No, I’m not ready. I haven’t done my hair yet.

=> Không, mình chưa sẵn sàng. Mình vẫn chưa làm tóc xong mà.

8. Do one’s homework: làm bài tập về nhà

Ví dụ:

- My son has to do his homework straight after school.

=> Con trai tôi phải làm phải tập về nhà của nó ngay sau khi đi học về.

9. Do the ironing / shopping / washing, etc.: ủi đồ, đi mua sắm, giặt giũ …

Ví dụ:

- I’ll do the washing if you do the ironing.

=> Em sẽ giặt giũ nếu anh ủi đồ.

10. Do research: nghiên cứu.

Ví dụ:

- I’m still doing research for my thesis.

=> Tôi vẫn còn đang nghiên cứu để làm luận văn.

          English4u hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho các bạn trong giao tiếp. Bạn có thể tìm hiểu thêm các bài viết khác trên chuyên mục cách học từ vựng tiếng Anh của chúng tôi nhé. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ