Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20

Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 02/08/2016

Hướng dẫn các đọc và sử dụng số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20 bằng video cụ thể.

Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20 được dùng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Với những người mới bắt đầu học tiếng Anh, học cách đọc số đếm và cách sử dụng số đếm là điều bắt buộc. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20 cũng như cách sử dụng số đếm trong tiếng Anh.

so-diem-tieng-anh-tu-1-den-20

Học số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20

1. Số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20

Số đếm Cách viết Phiên âm

0

zero /ˈziːroʊ/

1

one /wʌn/

2

two /tu:/

3

three /θri:/

4

four /fɔːr/

5

five /faɪv/

6

six /sɪks/

7

seven /'sɛvn/

8

eight /eɪt/

9

nine /naɪn/

10

ten /ten/

11

eleven /ɪˈlevn/

12

twelve /twelv/

13

thirteen /ˌθɜːrˈtiːn/

14

fourteen /ˌfɔːrˈtiːn/

15

fifteen /,fɪf'ti:n/

16

sixteen /sɪks'ti:n/

17

seventeen /sevn'ti:n/

18

eighteen /,eɪˈti:n/

19

nineteen /,naɪn'ti:n/
20 twenty /'twenti/

Video hướng dẫn cách đọc số đếm trong tiếng Anh từ 1 đến 20

2. Cách dùng của số đếm trong tiếng anh

2.1. Dùng để đếm số lượng

Ví dụ:

- I have seven pens: Tôi có 7 cái bút.

- My family has four people: Gia đình tôi có 4 người.

so-diem-tieng-anh-tu-1-den-20

Khi nào nên sử dụng số đếm tiếng Anh?

2.2.  Nói số điện thoại

Ví dụ:

My phone number is one-nine-seven, nine-four-six, three-eight-two. Số điện thoại của tôi là: 097.946.382

2.3. Chỉ độ tuổi

Ví dụ:

- I am nineteen years old: Tôi 19 tuổi.

2.4. Chỉ năm

Ví dụ:

He was born in nineteen ninety-four: Anh ấy sinh năm 1994.

Để phát âm tiếng Anh chuẩn, bạn có thể sử dụng phần mềm phát âm của English4u. Với phần mềm này, bạn có thể copy từ nào muốn đọc vào phần mềm, sau đó ấn nút phát âm để nghe. Sau đó bạn có thể thu âm giọng đọc của mình xem mình đã đọc đúng hay chưa. Với phần mềm này, bạn có thể luyện tập đọc số đếm tiếng Anh tại nhà hoặc luyện tập cùng bạn bè cũng rất tốt, giúp bạn nhanh cải thiện trình độ tiếng Anh của mình đó.

x
Chia sẻ
Chia sẻ