Câu điều kiện trong tiếng Anh và cách sử dụng

Câu điều kiện trong tiếng Anh và cách sử dụng

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 09/03/2016

Cấu trúc, cách sử dụng của các loại câu điều kiện trong tiếng anh giúp bạn củng cố kiến thức ngữ pháp

Bạn đã biết cách sử dụng câu điều kiện trong tiếng Anh chưa. Vậy thì hãy cùng tham khảo bài viết sau nhé.

Câu điều kiện được dùng để nêu lên một giả thiết về sự việc có thể ảy ra trong điều kiện được nói đến. Câu điều kiện có 3 loại:

1. Câu điều kiện loại I

- Cấu trúc: If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

- Cách sử dụng: Câu điều kiện loại 1 là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện này có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ex:

- If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh đó.)

- If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

Câu điều kiện sử dụng như thế nào?

2. Câu điều kiện loại II

- Cấu trúc: If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

- Cách sử dụng: Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại. Chú ý trong câu điều kiện loại II, ở mệnh đề “IF” riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

Ex:

- If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.)  

- If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)  

Bạn nên luyện tập hàng ngày

3. Câu điều kiện loại III

- Cấu trúc: If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + have + P.P

- Cách sử dụng: Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Mệnh đề điều kiện chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

Ex:

- If he had come to see me yesterday, I would have taken him to the movies. (Nếu hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.)

- If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi)

Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng của câu điều kiện trong tiếng Anh cũng như nắm rõ ngữ pháp tiếng Anh để làm bài tập tốt hơn. 

x
Chia sẻ
Chia sẻ