Cách phân biệt Accept và Agree

Cách phân biệt Accept và Agree

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 10/04/2017

Cách phân biệt Accept và Agree giúp bạn biết cách dùng 2 từ này trong các trường hợp khác nhau, tránh bị nhầm lẫn

               Accept và Agree đều có nghĩa là chấp nhận, đồng ý. Tuy nhiên, cách dùng của nó sẽ khác nhau. Sau đây mời bạn học cách phân biệt Accept và Agree, đồng thời làm bài tập ghi nhớ.

=> Phân biệt hai từ end và finish

=> Phân biệt Wake up và Get up

=> 10 cụm động từ tiếng Anh đi với “up”

Cách phân biệt Accept và Agree

1. Accept

Accept là động từ với nghĩa nhận/ chấp nhận. Cụ thể hơn, nó có thể dùng để diễn tả khi có ai đó chấp nhận điều gì đó là đúng, công bằng hoặc có thể là đồng ý 1 lời mời một cách trang trọng. Sau accept có thể là một mệnh đề (that = clause) hoặc danh từ (noun).

- Chấp nhận điều gì đó là đúng

Ví dụ:

I accept she may have been tired, but that’s still no excuse

Tôi chấp nhận là cô ấy có thể đã mệt, nhưng đó vẫn không thể là một cái cớ.

- Chấp nhận điều gì đó

Ví dụ:

I accept this award with great pleasure.

Tôi rất vinh dự dược nhận phần thưởng này.

- Trả lời, đồng ý lời mời (1 cách trang trọng)

Ví dụ:

They offered her a job and she readily accepted it.

Họ đề xuất một công việc và cô ấy sẵn lòng chấp nhận nó.

2. Agree

Agree là một động từ với nghĩa đồng ý, ưng thuận

- Agree to do something: đồng ý làm gì

Ví dụ:

She agreed to come

=> Cô ấy đồng ý đến

My father agreed to give me a car.

=> Cha tôi đồng ý cho tôi một chiếc xe hơi.

- Đồng ý với ai=to agree with someone (about something) (Người nói và người nghe có cùng quan điểm về việc gì đấy)

Ví dụ:

I agree with what you are doing.

Tôi đồng ý với những gì bạn đang làm.

- Đồng ý về việc gì = to agree to something

Ví dụ:

Do you agree to the conditions?

Bạn có chấp nhận các điều kiện ấy không?

- Agree on = dàn xếp, đạt được thỏa thuận. (Dùng agree on khi mọi người cùng nhau quyết định về 1 vấn đề nào đó).

Ví dụ:

They have agreed on the terms of the surrender.

Họ đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản đầu hàng.

Lưu ý: Trước một động từ nguyên thể (infinitive) có “to” ta dùng động từ agree chứ không dùng accept. Đồng ý, chấp nhận làm một việc gì đó cho ai, ta không nói “accept to” mà là “agree to do”.

Ví dụ:

They invited me to their wedding and I’ve agreed to go.

Họ mời tôi đến đám cưới và tôi đã đồng ý đi. (Không dùng accept to go)

Bài tập:

Chọn dạng đúng của agree/accept để điền vào chỗ trống:

1. They have _____ most of our suggestions.

2. My sister has _____  to look after my babies when I am away.

3. I _____  with his analysis of the situation.

4. The majority of doctors _____ that smoking can cause cancer.

5. They both _____ that the lyrics of few songs are nice

6. They had _____ to the use of force.

7. I will _____ the gift when he brings it

8. The warring sides have _____ on an unconditional ceasefire.

9. She offered me some clothes her children had grown out of and i _____ them

10. They _____ his apology, but still they do not _____ that it was not his fault

Đáp án:

1. Accepted

2. Agreed

3. Agree

4. Accept

5. Agree

6. Agreed

7. Accept

8. Agreed

9. Accepted

10. Accepted – agree

          Qua bài viết này chắc chắn bạn đã biết cách dùng hai từ Accept và Agree rồi đúng không? Bạn có thể tham khảo cách học ngữ pháp tiếng Anh để việc học hiểu quả nhất nhé. Chúc các bạn học tiếng Anh thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ