Giới thiệu các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng và tổng hợp các cách học ngữ pháp tiếng Anh đơn giản, tránh tình trạng nhàm chán khi học. Mỗi bài học đều có hệ thống bài tập và đáp án kèm theo giúp bạn nắm vững kiến thức ngữ pháp tiếng Anh và thực hành tốt hơn.

Hướng dẫn phân biệt only và just
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 24/06/2017

Hướng dẫn phân biệt only và just là kiến thức ngữ pháp hữu ích không thể bỏ qua

Những cụm từ tiếng Anh đi với “what”
Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 23/06/2017

Những cụm từ tiếng Anh đi với “what” bao gồm các câu cảm thán và cụm từ đi với what sẽ hữu ích cho bạn khi sử dụng tiếng Anh

Cách biến đổi danh từ tiếng Anh chỉ giới tính
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 23/06/2017

Cách biến đổi danh từ tiếng Anh chỉ giới tính là kiến thức hữu ích cho bạn khi học tiếng Anh

Cách phân biệt Fault, Mistake, Error, Defect
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 22/06/2017

Cách phân biệt Fault, Mistake, Error, Defect sẽ hữu ích cho các bạn học tiếng Anh

Cách phân biệt hai từ high và tall trong tiếng Anh
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 21/06/2017

Cách phân biệt hai từ high và tall trong tiếng Anh là kiến thức không thể bỏ qua, giúp bạn sử dụng 2 từ đúng ngữ pháp

10 cách dùng từ “like” thông dụng trong tiếng Anh
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 21/06/2017

10 cách dùng từ “like” thông dụng trong tiếng Anh sẽ rất hữu ích đối với người học tiếng Anh

Cách phân biệt see, look, watch và view
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 20/06/2017

Cách phân biệt see, look, watch và view là kiến thức ngữ pháp hữu ích giúp bạn sử dụng tiếng Anh đúng hơn

40 danh từ trong tiếng Anh luôn chia ở dạng số ít
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 20/06/2017

40 danh từ trong tiếng Anh luôn chia ở dạng số ít sẽ kiến thức rất quân trọng đối với người học tiếng Anh

Những cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 19/06/2017

Những cấu trúc ngữ pháp đặc biệt trong tiếng Anh là kiến thức ngữ pháp quan trọng giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả

Cách phân biệt street, road và way
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 17/06/2017

Cách phân biệt street, road và way sẽ giúp bạn sử dụng những từ này đúng trong tiếng Anh hơn

Hướng dẫn cách phân biệt Alone và lonely
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 17/06/2017

Hướng dẫn cách phân biệt Alone và lonely là kiến thức ngữ pháp cần thiết cho bạn học tiếng Anh

Tiền tố và hậu tố trong tiếng Anh
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 16/06/2017

Tiền tố và hậu tố trong tiếng Anh là kiến thức ngữ pháp cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh

Danh từ đếm được và không đếm được
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 15/06/2017

Danh từ đếm được và không đếm được là bài viết giúp bạn phân biệt được 2 loại danh từ này

Cách phân biệt like và as
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 15/06/2017

Cách phân biệt like và as là kiến thức hữu ích cho người học tiếng Anh không thể bỏ qua

Tân ngữ trong tiếng Anh và cách sử dụng tân ngữ
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 13/06/2017

Tân ngữ trong tiếng Anh và cách sử dụng tân ngữ là kiến thức ngữ pháp quan trọng mà người học tiếng Anh cần phải biết

Một số cấu trúc câu so sánh quan trọng trong tiếng Anh
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 18/05/2017

Một số cấu trúc câu so sánh quan trọng trong tiếng Anh sẽ rất quan trọng và không thể bỏ qua đối với người học tiếng Anh

Cách phân biệt Problem và Trouble
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 18/05/2017

Cách phân biệt Problem và Trouble sẽ hữu ích cho bạn hki muốn sử dụng 2 từ này nói về vấn đề nào đó

Cách phân biệt Job và Work
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 16/05/2017

Cách phân biệt Job và Work sẽ giúp bạn sử dụng 2 từ này khi viết tiếng Anh hoặc giao tiếp tiếng Anh tốt nhất

Hướng dẫn phân biệt should, Ought to và Had better
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 16/05/2017

Hướng dẫn phân biệt should, Ought to và Had better để bạn có thể sử dụng những từ này đúng cách nhất

Các cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng đi với “laugh”
Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 13/05/2017

Các cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng đi với “laugh” sẽ giúp bạn tự tin nói tiếng Anh hằng ngày

First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  Next  Last