Cách đọc số trong tiếng Anh

Cách đọc số trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 21/07/2016

Hướng dẫn cách đọc số trong tiếng Anh, các đọc số thập phân, cách đọc phân số, cách đọc số mũ trong tiếng Anh

Trong cuộc sống và giao tiếp hàng ngày, chúng ta bắt gặp rất nhiều những con số. Tuy nhiên trong tiếng Anh, số đếm đọc khác, số thứ tự đọc khác, số thập phân lại có cách đọc khác. Trong bài viết này, English4u sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc số trong tiếng Anh đơn giản và chuẩn nhất.Đă

Đăng ký học tiếng Anh cho trẻ em hoàn toàn miễn phí ngay

1. Cách đọc số đếm trong tiếng Anh

Số đếm được sử dụng cho mục đích chính đếm số lượng. Từ 1 - 9:

- one /wʌn/: 1

- two /tu:/: 2

- three /θri:/: 3

- four /fɔ:/: 4

- five /faiv/: 5

- six /siks/: 6

- seven /’sevn/: 7

- eight /eit/: 8

- night /nait/: 9

cach-doc-so-trong-tieng-anh

Số trong tiếng Anh nên đọc thế nào cho đúng?

Từ 10-20:

- 10: ten

- 11: eleven

- 12: twelve

- 13: thirteen

- 15: fifteen

20: twenty

Các số còn lại: số + teen.

Ví dụ: 14: fourteen, 16: sixteen…

Các số chục gồm có:

- 20: twenty

- 30 thirty

- 40 forty

- 50 fifty

- 60 sixty

- 70 seventy

- 80 eighty

- 90 ninety

Chữ số trong tiếng Anh được tập hợp thành các nhóm.

- 000 = millions: triệu

- 000 = thousands: nghìn

- 000 = hundreds: trăm

- billion (US: trillion): tỉ

- thousand billion (US: quadrillion): ngàn tỉ

- trillion (US: quintillion): triệu tỉ

Ví dụ:

600 - Six hundred

1,600 - Sixteen hundred (or One thousand six hundred)

16,000 - Sixteen thousand

16, 208, 013 = Sixteen million two hundred eight thousand (and) thirteen

300,012 - Three hundred thousand (and) twelve

312,615,729 - Three hundred twelve thousand six hundred fifteen thousand seven hundred twenty nine

cach-doc-so-trong-tieng-anh

Số thập phân đọc như thế nào?

Chú ý: Dấu thập phân trong tiếng Việt là ‘,’ nhưng trong tiếng Anh là ‘.’ ,và được đọc là “point”. Chữ số 0 sau dấu ‘.’ đọc là “nought” (không)

Ví dụ:

10.92: ten point nine two.

8.04: eight point nought for

2. Cách đọc phân số trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi muốn đọc phân số, chúng ta có các trường hợp sau:

- Tử số đọc bằng số đếm

- Nếu tử số nhỏ hơn 10 và mẫu số nhỏ hơn 100 thì chúng ta dùng số thứ tự để đọc mẫu số, và tử số lớn hơn một thì phải nhớ thêm “s” vào mẫu số nữa.

Ví dụ:

1/3 = one third

3/5 = three fifths

½ = one half

1/6 = one sixth

4/9 = four nineths

9/20 = nine twentieths

- Còn khi tử số từ 10 trở lên hoặc mẫu số từ 100 trở lên thì phải dùng số đếm để đọc từng chữ số một ở dưới mẫu, giữa tử số và mẫu số cần có “over”.

Ví dụ:

12/5 = twelve over five

18/19 = eighteen over one nine

3/123 = three over one two three

- Ngoài ra còn một vài trường hợp đặc biệt, không tuân theo quy tắc trên, đó là những phân số rất thường gặp và được nói ngắn gọn:

Ví dụ

½ = one half= a half

¼ = one fourth = one quarter = a quarter

¾ = three quarters

1/100 = one hundredth

1/1000 = one over a thousand = one thousandth

cach-doc-so-trong-tieng-anh

Cách đọc phân số trong tiếng Anh

3. Cách đọc hỗn số trong tiếng Anh

Phần số nguyên chúng ta đọc bằng số đếm, “and” ở giữa và phân số thì đọc như cách vừa hướng dẫn ở trên.

Ví dụ:

Four and four fifths: bốn, bốn phần năm

Thirteen and nineteen over two two: mười ba, mười chín phần hai mươi hai

4. Cách đọc số mũ trong tiếng Anh

Chúng ta sẽ sử dụng số đếm và cụm “to the power of”.

Ví dụ:

2 mũ 5 = two to the power offive

5 mũ 6 = five to the power ofsix

Tuy nhiên với số mũ 2 và mũ 3 thì chúng ta cũng có cách đọc khác, giống như bình phương và lập phương trong tiếng Việt đấy, đó là “squared” và “cubed”:

Ví dụ

10 mũ 2 = ten squared

10 mũ 3 = ten cubed

Thực hành hàng ngày bạn sẽ quen với cách đọc số trong tiếng Anh đó. Với những cách đọc phức tạp, bạn nên lấy ví dụ cụ thể và luyện tập hàng ngày. Chúc các bạn học tập tốt.

x
Chia sẻ
Chia sẻ