Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi xin việc

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi xin việc

Chuyên mục: Bài viết tiếng Anh hay | 13/07/2016

Những mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi xin việc hay, chuẩn sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng và tìm được việc làm như ý.

Hiện nay hầu hết các công ty ngoài việc yêu cầu viết CV, đơn xin việc bằng tiếng Anh thì khi phỏng vấn, các ứng viên cũng phải giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh để thể hiện khả năng của mình. Vậy khi nhà tuyển dụng đưa ra yêu cầu đó, bạn sẽ phải làm những gì để đáp ứng yêu cầu của họ cũng như đạt được kết quả cao.

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-khi-di-xin-viec

Giới thiệu bản thân khi đi xin việc bằng tiếng Anh nên chú ý những gì?

1. Các bước giới thiệu bản thâm bằng tiếng Anh khi đi xin việc

Bước 1: Giới thiệu tên của bạn là gì?

Ví dụ:

- My name’s Nguyen Kim Hoa. I’m 22 years old and I’m single. I have just graduated from university in July with the major in accounting. I got 3 months experience as an internship at X company. I like reading books and travelling. (Tôi tên là Nguyễn Kim Hoa. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng 7, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm thực tập tại Công ty X trong 3 tháng. Sở thích của tôi là đọc sách và du lịch.)

- Hello! My name is Thuong. (Xin chào ! Tôi tên là Thương)

- My surname is Tran, and my first name is Van. (Họ của tôi là Trần, còn tên tôi là Vân)

- May I introduce myself? I’m Hoa. (Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là Hoa)

- Allow me to introduce myself. I’m Long. (Cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Long)

- Let me introduce myself, by the way (Nhân tiện cho tôi xin phép được tự giới thiệu)

Bước 2: Mô tả sơ lược về trình độ học vấn của bạn.

Ví dụ

- Birmingham University. I have learned Economics there for 4 years. (Đại học Birmingham. Tôi đã học kinh tế ở đó trong 4 năm.)

- I have a B.S degree (Tôi có bằng cử nhân khoa học)

- I received my MBA degree from Buckingham University in 2014. (Tôi đã nhận bằng thạc sỹ kinh doanh ở trường đại học Buckingham vào năm 2014.)

Bước 3: Giới thiệu thiệu khả năng và điểm mạnh của bạn?

Ví dụ:

- I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work. (Tôi tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự quan tâm của tôi đến từng chi tiết. Đặc trưng này đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.)

- This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I’m working on it by finishing my work ahead of schedule. (Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay chần chừ. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.)

Bước 4: Mô tả mục tiêu của bạn

Ví dụ:

- My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to take part in the growth and success of the company I work for. (Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho.)

Bước 5: Mô tả về triển vọng nghề nghiệp của bạn

Ví dụ:

- Having a stable job, wanting to contributing for the development of PG Bank, and working in an active, professional workplace with close - knit spirit. This job will provide me great opportunities for future promotion as well as decent salary. (Có công việc ổn định, góp phần phục vụ lâu dài cho sự phát triển của thương hiệu PG Bank, được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có tinh thần đoàn kết cao. Công việc đó sẽ tạo ra cơ hội cho tôi phát triển và đạt được mức lương phù hợp với năng lực và nỗ lực của bản thân.)

Bước 6: Mô tả sở thích của bạn

Ví dụ:

- I have a wide variety of hobbies and interests. I like games and all kinds of games from chess to shoji. I am also an avid sportsperson. I ski, skate, swim, and run. I am learning to surf now. In addition, I like to read and watch movies. I think it is very important for people to work hard, but it is also important to be interested in things outside of work.

(Tôi có rất nhiều thú tiêu khiển và sở thích. Tôi thích các trò chơi và tôi chơi đủ các loại trò chơi từ đánh cờ đến cờ tướng của Nhật. Tôi cũng là người rất có tinh thần thể thao. Tôi trượt tuyết, trượt băng, bơi lội và chạy. Hiện giờ tôi đang học lướt sóng. Ngoài ra tôi cũng thích đọc sách và xem phim. Tôi nghĩ con người ta làm việc chăm chỉ là rất quan trọng, nhưng yêu thích những thứ ngoài công việc cũng rất quan trọng.)

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-khi-di-xin-viec

Hãy cho nhà tuyển dụng thấy điểm mạnh của bạn

2. Một số mẫu câu thường gặp khi được yêu cầu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

2.1 Bạn hãy nói đôi nét về bản thân mình

Một số câu hỏi mà nhà tuyển dụng dùng khi muốn bạn giới thiệu đôi nét về bản thân đó là:

- Tell me a little about yourself

- Could you introduce a little about yourself?

- Please briefly introduce yourself.

- So, tell me a little bit about yourself?

- Tell me a little about yourself?

- Could you describe yourself briefly?

Câu trả lời tham khảo:

- I live in Hung Yen and studied Journalism and Communication. I worked at an Communication for two years and I enjoy go to shopping and jogging. I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like to relax and read the newspaper. I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.

(Tôi sống ở Hưng Yên và học ngành Báo chí & Truyền thông. Tôi đã làm việc tại một công ty truyền thông trong 2 năm và tôi thích đi mua sắm và chạy bộ. Tôi là một người làm việc chăm chỉ và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi thích thư giãn và đọc báo. Tôi là người dễ hợp tác làm việc tốt với tất cả mọi người. Tôi thích giao thiệp với nhiều loại người khác nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.)

- I’m Mai Linh. However, people often call me by Mai. I’m 28 years old and I’m single. I was born and grew up in Ha Noi, but I have been working in HCM City for 5 years. I graduated from Economic university and got 3 years experience in administration and human resource management. 

(Tôi tên là Mai Linh. Nhưng mọi người thường gọi tôi là Mai. Tôi 28 tuổi và đang độc thân. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được 5 năm. Tôi tốt nghiệp đại học Kinh tế và có 3 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sự và 2 năm trong việc quản trị nhân lực.)

Bạn cũng có thể bắt đầu trả lời phần này bằng những cấu trúc câu như:

- I can summarize who I am in three words…

- The quotation I live my life by is…

- My personal philosophy is…

- Well, I googled myself this morning, and here’s what I found…

- People who know me best say that I’m…

- My passion is…

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-khi-di-xin-viec

Luyện tập cùng bạn bè trước khi đi phỏng vấn

2.2. Hỏi về điểm yếu và điểm mạnh của bạn

Một số câu hỏi nhà tuyển dụng thường dùng:

- What are your strengths?

- What are your weaknesses?

Câu trả lời tham khảo

- After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it.

(Sau khi làm việc một vài năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó.)

- I feel my weakness is not being detail oriented enough. I’m a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I’m currently working on finding a balance between quantity and quality.

(Tôi thấy điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. Tôi là người muốn hoàn thành càng nhiều càng tốt. Tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách cân bằng giữa số lượng và chất lượng.)

2.3. Hỏi về mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

Các câu hỏi thường dùng:

- What are your short term goals?

- What are your long term goals?

Câu trả lời tham khảo:

- My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to take part in the growth and success of the company I work for.

(Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho.)

- I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I’m willing to work hard to achieve this goal. I don’t want a regular career,I want a special career that I can be proud of.

(Tôi muốn trở thành một nhân viên được quý trọng của một công ty. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào.

2.4. Một số câu hỏi khác

- Why should we hire you? Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?

+ I think my work ethic will make me an asset to this company. (Tôi nghĩ các chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp của tôi sẽ giúp tôi khẳng định mình là một người có ích cho công ty.)

+ I’m a team player who has b interpersonal skills. (Tôi là một người làm việc với tinh thần đồng đội có kĩ năng giao tiếp tốt.)

- What do you think makes you a good fit for this company? (Theo bạn thì điều gì làm bạn nghĩ mình thích hợp với công ty?)

+ I have experience about 2 years in maketing and I’m a dynamic, creative and friendly person. Besides that, I’m a team player who has been interpersonal skills. So I think that I’m a good fit for this position.

- Do you manage your time well? (Bạn có phải là người biết quản lý thời gian không?)

+ I know that I manage my time well because I’m never late to work and I never missed dealine. I always make a planning out what I have to do for the whole week.

- Share an example of your diligence (Hãy nêu 1 ví dụ về sự cần cù của anh

+ I organized and led a study group to develop a new management method of processing orders with smaller workforces, at the same time achieving committed deliveries on time. (Tôi đã tổ chức và lãnh đạo 1 nhóm nghiên cứu để phát triển 1 phương pháp quản lý mới xử lí các đơn đặt hàng với lực lượng lao động ít hơn, đồng thời vẫn giao hàng theo đúng hạn cam kết.)

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-khi-di-xin-viec

Từ vựng nào thường dùng trong các cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh

3. Một số từ vựng được dùng trong khi phỏng vấn và giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

- hire: tuyển

- work ethic: đạo đức nghề nghiệp

- asset: người có ích

- company: công ty

- team player: đồng đội, thành viên trong đội

- interpersonal skills: kỹ năng giao tiếp

- good fit: người phù hợp

- employer: người tuyển dụng

- skills: kỹ năng

- strengths: thế mạnh, cái hay

- align: sắp xếp

- pro-active, self starter: người chủ động

- analytical nature: kỹ năng phân tích

- problem-solving: giải quyết khó khăn

- describe: mô tả

- work style: phong cách làm việc

- important: quan trọng

- challenged: bị thách thức

- work well: làm việc hiệu quả

- under pressure: bị áp lực

- tight deadlines: thời hạn chót gần kề

- supervisors: sếp, người giám sát

- ambitious: người tham vọng

- goal oriented: có mục tiêu

- pride myself: tự hào về bản thân

- thinking outside the box: có tư duy sáng tạo

- opportunities for growth: nhiều cơ hội để phát triển

- eventually: cuối cùng, sau cùng

- more responsibility: nhiều trách nhiệm hơn

Hi vọng với những thông tin mà English4u cung cấp ở trên, bạn sẽ biết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn một cách tốt nhất trước nhà tuyển dụng. Việc giới thiệu rõ ràng, chi tiết và mạch lạc, sử dụng từ đúng văn cảnh sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, cơ hội nhận được việc làm sẽ rất cao. Vì vậy đừng quên đọc lại trước khi bạn tham gia bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nhé.

x
Chia sẻ
Chia sẻ