Những cấu trúc bị động trong tiếng Anh bạn nên nhớ

Những cấu trúc bị động trong tiếng Anh bạn nên nhớ

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 16/05/2016

Những cấu trúc bị động trong tiếng Anh dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững ngữ pháp tiếng anh và làm bài tập tốt hơn.

Việc sử dụng cấu trúc bị động trong tiếng Anh sẽ được đánh giá cao, đặc biệt là trong các kỳ thi. Tuy nhiên có nhiều bạn vẫn chưa nắm rõ những cấu trúc này, đôi khi còn bị nhầm lẫn. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những cấu trúc bị động trong tiếng Anh hi vọng sẽ là thông tin bổ ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện kiến thức.

nhung-cau-truc-bi-dong-trong-tieng-anh-ban-nen-nho

Cấu trúc bị động nào thường được sử dụng trong tiếng Anh

1. Cấu trúc bị động các thì trong tiếng Anh

- Thì hiện tại đơn (Simple Present): S + be (am/is/are) + PP +…       

- Thì quá khứ đơn (Past Simple): S + was/were + PP +…       

- Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous):        S + be (am/is/are) + being + PP +…

- Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): S + was/were + being + PP +…

- Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect): S + have/has + been + PP +…

- Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect): S + had + been + PP +…

- Thì tương lai đơn (Simple Future): S + will/shall + be + PP +…

- Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous): S + will/shall + be + being + PP +…

- Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect): S + will/shall + have + been + PP +…

2. Thể bị động của modal verb

- S + modal Verb +Verb infinitive(Vinf): Dùng để chỉ hành động xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

>>> Thể bị động S+modal verb + be +P2.

- S + modal Verb + have +P2

>>> Bị động: S + modal Verb + have been +P2

nhung-cau-truc-bi-dong-trong-tieng-anh-ban-nen-nho

Làm bài tập là cách giúp bạn nắm vững kiến thức

3. Các trường hợp đặc biệt

- It's your duty to + Vinf

>>> bị động: You're supposed to+Vinf

- It's impossible to+Vinf

>>> bị động: S + can't + be + P2

- It's necessary to + Vinf

>>> bị động: S + should/ must + be +P2

- S + make/ let + sb+ Vinf.

>>> Bị động: S +be+ made + to + Vinf/let + Vinf.

- S + have(get) + sb + (to)Vinf

>>> Bị động: S + have/ get + st +done.

- S + V + sb Ving

>>> Bị động: S + V + sb/st + being + P2

Các tốt nhất để nắm vững cấu trúc bị động trong tiếng Anh là thực hành và làm bài tập thường xuyên các bạn nhé.

x
Chia sẻ
Chia sẻ