Cách phân biệt do và make

Cách phân biệt do và make

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 18/04/2017

Cách phân biệt do và make sẽ giúp bạn biết cách dùng 2 từ này, không bị mắc lỗi ngữ pháp

Hai từ do và make trong tiếng Anh thường dễ bị nhầm lẫn với nhau. Để giúp các bạn không bị mắc lỗi khi sử dụng 2 từ này, English4u xin gửi tới cách phân biệt do và make.

=> 6 bước học ngữ pháp tiếng Anh nhanh và hiệu quả nhất

=> Cách phân biệt Afraid và Scared

=> Hướng dẫn cách sử dụng “A number of” và “the number of”

Cách phân biệt do và make

1. Do

Ý nghĩa:  Làm một việc gì đó hay một hành động gì đó.

Các hành động đi với do thường không tạo ra một kết quả hay sản phẩm vật chất cụ thể nào

Ví dụ:

- I have to do my homework.

=> Tôi phải làm bài tập về nhà.

- I do exercise every morning.

=> Tôi tập thể dục mỗi sáng.

Các hành động đi với do thường chung chung và không mang nghĩa cụ thể. Trong trường hợp này những công việc đó được miêu tả với những từ như everything, anything, something, nothing,….

Ví dụ:

- I have nothing to do this weekend

=> Tôi không có gì làm vào cuối tuần này.

- I think we will have something to do

=> Tôi nghĩ chúng ta sẽ có gì đó để làm.

Do còn được sử dụng như một động từ chung để nói đến những việc mà ai cũng biết tới

Ví dụ: 

- I’ll make dinner if you do the dishes afterwards.

=> Tôi sẽ nấu bữa tối nếu bạn rửa bát sau đó.

- I really need to do the laundry – I don’t have any clean clothes left!

=> Tôi thực sự cần đưa quần áo đi giặt – Tôi không còn bất cứ bộ quần áo nào còn lại để mặc nữa.

Một số cụm từ đi với Do:

- Do your best : làm hết sức mình

- Do damage (to) : gây hại đến

- Do an experiment : làm thí nghiệm

- Do exercises : làm bài tập, tập thể dục.

- Do someone a good turn / do someone a favor : làm việc tốt, làm ân huệ

- Do harm : có hại, gây hại

- Do your hair : thay đổi kiểu tóc, làm tóc

- Do your homework : làm bài tập về nhà

- Do the ironing / shopping / washing, etc. : ủi đồ, đi mua sắm, giặt giũ …

- Do research : nghiên cứu.

- Do a / the crossword : giải ô chữ

2. Make

Ý nghĩa: Mang ý nghĩa làm một việc hay hành động gì đó

Hành động sử dụng với make sẽ tạo ra một sản phẩm hay kết quả vật chất cụ thể

Ví dụ:

- I will make a cup of juice for you

=> Tôi sẽ làm một cốc nước hoa quả cho bạn.

- I enjoy my job, but I don’t make very much money.

=> Tôi yêu thích công việc của tôi nhưng nó không làm ra nhiều tiền cho lắm.

Make còn được dùng để nói về những hành động tạo ra các loại trạng thái hay phản ứng

Ví dụ:

- You make me nervous

=> Bạn làm tôi lo lắng quá.

- The other kids made fun of Jimmy when he got glasses, calling him “four eyes.”

=> Những đứa trẻ khác lôi Jimmy ra làm trò đùa khi cậu ấy đeo kính, chúng gọi cậu ấy là đồ bốn mắt

Make còn được dùng để nói về những quá trình hay kế hoạch

Ví dụ:

- We’re making plans to travel to Australia next year.

=> Chúng tôi có 1 kế hoạch đi tới Úc vào năm tời

- I’ve made my decision – I’m going to go to New York University, not Boston University.

=> Tôi đã đưa ra quyết định – Tôi sẽ tới đại học New York thay vì đại học Boston.

Make được dùng với danh từ để nói về các hành vi trong giao tiếp, về việc nói (speaking) hoặc một số âm thanh cụ thể

Ví dụ:

- Please excuse me – I need to make a phone call.

=> Xin thứ lỗi – Tôi cần gọi một cuộc điện thoại.

- He made a joke, but it wasn’t very funny and no one laughed.

=> Anh ta kể một câu chuyện cười nhưng nó không vui lắm và chả ai cười cả.

Make được dùng khi nói về thức ăn, uống, bữa ăn

Ví dụ:

- I’m making dinner – it’ll be ready in about ten minutes.

=> Tôi đang làm bữa tối – Nó sẽ sẵn sàng trong khoảng 10 phút nữa

- Could you make me a turkey sandwich?

=> Bạn có thể làm cho tôi một chiếc bánh sandwich gà tây được không?

Make còn được dùng khá phổ biến khi nói về nguồn gốc của 1 vật dụng nào đó

Make of:

To be made of + chất liệu (khi làm xong vẫn còn thấy chất liệu đó)

Ví dụ:

- The bookshelf is made of wood

=> Cái bàn làm bằng gổ

Make from:

To be made from + chất liệu : khi làm xong không còn thấy chất liệu nữa

Ví dụ:

- The meal is made from chicken and potato

=> Món ăn này làm bằng thịt gà và khoai tây

Make in:

To be made in + nơi chốn

Ví dụ:

- This computer was made in USA

=> Cái máy tính này được chế tạo tại Mỹ.

Make by:

To be made by + người thực hiện :

Ví dụ:

- The meal was made by me.

=> Chính tôi nấu món này.

Một số cụm từ đi với Make:

- Make an appointment: thu xếp một cuộc hẹn

- Make an attempt: cố gắng, nỗ lực

- Make an announcement: thông báo

- Make the bed: dọn giường

- Make a cake: làm bánh

- Make changes: thay đổi

- Make a choice: chọn lựa

- Make a decision: quyết định

- Make a complaint: phàn nàn, than phiền

- Make a comparison: so sánh

- Make a contribution: đóng góp vào

- Make a decision: quyết định

- Make a difference: tạo sự khác biệt

- Make a distinction: tạo sự khác biệt/sự tương phản

- Make an effort: nỗ lực

- Make an excuse: viện cớ

- Make a law: thông qua đạo luật

- Make a mistake: mắc sai lầm

- Make money: kiếm tiền

- Make progress: tiến bộ

- Make a plan: lập kế hoạch

- Make a phone call: gọi điện thoại

- Make preparations for: chuẩn bị cho

- Make a profit: thu lợi nhuận

- Make a promise: hứa hẹn

- Make a start: khởi hành

- Make a suggestion: đề nghị

- Make a will: làm di chúc

- Make up one’s mind: quyết định

- Make use of: sử dụng

Cách phân biệt do và make phía trên sẽ giúp bạn biết cách sử dụng 2 từ này, không bị nhầm lẫn. Để tiếp thu tốt bạn nên tham khảo cách học ngữ pháp tiếng Anh của English4u. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

 

 

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ