Các cách nói đồng ý trong tiếng Anh hay nhất

Các cách nói đồng ý trong tiếng Anh hay nhất

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 20/04/2017

Ngoài sử dụng “I agree with you” còn các cách nói đồng ý trong tiếng Anh thú vị khác. Mời bạn tìm hiểu qua bài viết này.

Ngoài việc sử dụng “I agree with you” để nói đồng ý một ý kiến nào đó, bạn còn có thể sử dụng nhiều cách khác thú vị hơn. Sau đây, English4u xin chia sẻ các cách nói đồng ý trong tiếng Anh hay nhất ở bài viết dưới đây để bạn tự tin trong giao tiếp.

=> 160 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng nhất

=> Cách xin đi muộn và về sớm trong tiếng Anh

=> Cách giải thích khi bạn trễ hẹn bằng tiếng Anh

Các cách nói đồng ý trong tiếng Anh hay nhất

1. Absolutely.

Chắc chắn rồi.

2. Exactly.

Chính xác.

3. I couldn’t agree with you more.

Tôi không thể đồng ý hơn được nữa. (Nghĩa là hoàn toàn đồng ý)

4. I agree with you 100 percent.

Tôi đồng ý với bạn 100%.

5. You’re absolutely right.

Bạn hoàn toàn đúng.

6. That’s exactly how I feel.

Đúng như tôi nghĩ.

7. That’s so true.

Đúng là vậy.

8. That’s for sure.

Chắc chắn là thế.

9. I’m afraid I agree with James.

Tôi nghĩ là tôi đồng ý với James.

10. I have to side with Mary on this one.

Về vấn đề này thì tôi phải đồng ý với Mary thôi.

11. No doubt about it.

Không có gì phải nghi ngờ cả.

12. You have a point there.

Chỗ này bạn nói đúng.

13. I was just going to say that.

Tôi cũng định nói vậy.

14. Of course.

Dĩ nhiên rồi.

15. I think so, too.

Tôi cũng nghĩ vậy.

16. I agree with you entirely.

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.

17. That’s a good point.

Nói hay đó / Nói đúng đó.

18. I’d go along with that.

Tôi đồng ý theo hướng đó.

19. That’s just what I was thinking.

Đó đúng là những gì tôi đang nghĩ.

20. I have no objection.

Tôi không phản đối gì.

21. I hold the same opinion.

Tôi có cùng ý kiến.

22. I have come to the same conclusion.

Tôi cũng có cùng kết luận.

23. We are of one mind / of the same mind on that question.

Chúng tôi có cùng ý kiến / quan điểm với câu hỏi đó.

24. (agree with negative statement) Me neither / Neither do I / I don’t think so either.

(đồng ý với câu phủ định) Tôi cũng không nghĩ vậy.

25.(slang) Tell me about it!

(từ lóng) Tôi cũng thấy vậy!

26. (slang) Quite so!

(từ lóng) Đồng ý!

Bạn hãy lưu về để thực hành và chia sẻ với bạn bè cùng học nhé. Những câu nói và cụm từ trên sẽ làm phong phú thêm ngôn ngữ của bạn trong giao tiếp. Bạn có thể tham khảo cách học tiếng Anh giao tiếp của English4u để thành thạo nhanh nhất với các câu và cụm từ trên. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ