Bài học tiếng Anh giao tiếp Lesson 2: What’s your name?

Bài học tiếng Anh giao tiếp Lesson 2: What’s your name?

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 25/09/2017

Bài học tiếng Anh giao tiếp Lesson 2: What’s your name? sẽ giúp các bạn tự tin hỏi tên tuổi bằng tiếng Anh

Lesson 2: What’s your name? là bài học tiếng Anh giao tiếp quan trọng dành cho người mới học tiếng Anh. Bài học này được xây dựng nhằm giúp các bạn học từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe – nói về hỏi tên tuổi bằng tiếng Anh.

=> Học tiếng Anh giao tiếp qua lesson 1 Nice to meet you

=> Một số mẫu hội thoại làm việc với cấp trên bằng tiếng Anh

=> Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp bán hàng cần biết

Bài học tiếng Anh giao tiếp Lesson 2: What’s your name?

1. Từ vựng tiếng Anh Lesson 2: What’s your name?

1.1. Bảng chữ cái tiếng Anh

1.2. Numbers 1 – 20 (số đếm từ 1 – 20)2

 

 

Word

Transcription

Vietnamese equivalent

1

one

| wʌn |

Số một

2

two

| tuː |

Số hai

3

three

| θriː |

Số ba

4

four

| fɔː |

Số bốn

5

five

| faɪv |

Số năm

6

six

| sɪks |

Số sáu

7

seven

| ˈsevən |

Số bảy

8

eight

| eɪt |

Số tám

9

nine

| naɪn |

Số chín

10

ten

| ten |

Số mười

11

eleven

| ɪˈlevən |

Số mười một

12

twelve

| twelv |

Số mười hai

13

thirteen

| ˌθɜːˈtiːn |

Số mười ba

14

fourteen

| ˌfɔːˈtiːn |

Số mười bốn

15

fifteen

| ˌfɪfˈtiːn |

Số mười lăm

16

sixteen

| sɪkˈstiːn |

Số mười sáu

17

seventeen

| ˌsevnˈtiːn |

Số mười bảy

18

eighteen

| ˌeɪˈtiːn |

Số mười tám

19

nineteen

| ˌnaɪnˈtiːn |

Số mười chín

20

twenty

| ˈtwenti |

Số hai mươi

 

2. Ngữ pháp tiếng Anh Lesson 2: What’s your name?

* Note (Lưu ý): Đôi khi từ nghi vấn cũng có thể được theo sau bởi một danh từ hoặc tính từ tạo thành cụm từ nghi vấn.

What time is it?  (Mấy giờ rồi?)

What color is your pen? (Bút của bạn màu gì?)

How old are you?  (Bạn bao nhiêu tuổi?)

Để thực hành bài học này được chuyên sâu thì các bạn phải đăng nhập và thực hành tại đây. Nếu chưa có tài khoản bạn nên đăng ký tại website English4u.com.vn nhé. Bạn có thể tham khảo thêm các bài học khác qua chuyên mục cách học tiếng Anh giao tiếp của website nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

 

 

 

 

x
Chia sẻ
Chia sẻ