25 tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh

25 tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 30/05/2017

25 tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh sẽ giúp bạn gây ấn tượng nhà tuyển dụng

Khi viết CV tiếng Anh, bạn cần chọn lựa từ kĩ lưỡng để gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng. Vì thế, English4u xin chia sẻ 25 tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh sau đây để bạn lựa chọn từ dễ dàng hơn.

=> Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng về bê tông

=> Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường

=> 10 cụm từ tiếng Anh liên quan đến thương mại điện tử

25 tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh

25 tính từ tiếng Anh phải có trong mọi CV xin việc bằng tiếng Anh:

1. Aggressive: Năng nổ

2. Ambitious: Tham vọng

3. Competent: Có khả năng

4. Creative: Sáng tạo

5. Detail – Oriented: Chú ý đến từng chi tiết nhỏ

6. Determined: Quyết đoán

7. Efficient: Hiệu quả

8. Experienced: Kinh nghiệm

9. Flexible: Linh hoạt

10. Goal – Oriented: Định hướng tốt

11. Hard – Working: chăm chỉ

12. Independent: Độc lập

13. Innovative: Đột phá trong suy nghĩ

14. Knowledgeable: Có kiến thức tốt

15. Logical: Tư duy logic

16. Motivated: Có sự thúc đẩy, động lực

17. Meticulous: Tỉ mỉ

18. Thoughtful: Tận tâm, chu đáo

19. Professional: Chuyên nghiệp

20. Reliable: Đáng tin cậy

21. Resourcefulelf – Motivated: Có khả năng tự tạo ra động lực cho bản thân

23. Successful: Thành công

24. Well – prepared: Chuẩn bị tốt

25. Well – organized: Có khả năng tổ chức công việc tốt

10 cách gây ấn tượng khi đi phỏng vấn bằng tiếng Anh:

1. Learn about the company, its culture, its products etc.

=> Tìm hiểu về công ty, văn hóa, các sản phẩm của công ty …

2. Dress smartly – your appearance and how you behave can tell people a lot about you.

=> Lựa chọn trang phục phù hợp – sự xuất hiện của bạn và cách bạn cư xử có thể nói với mọi người rất nhiều về bạn.

3. Be on time, but not too early – this always makes a good impression.

=> Đến đúng giờ, nhưng không quá sớm – điều này luôn gây được ấn tượng tốt.

4. Smile – first impressions are so important.

=> Hãy mỉm cười – ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng.

5. Enter the interview room confidently, develop a good rapport with the interviewer – speak clearly, sit up straight in your chair and show that you are interested. And keep smiling!

=> Bước vào phòng phỏng vấn với phong thái tự tin, xây dựng một ấn tượng tốt với người phỏng vấn – nói rõ ràng, ngồi thẳng lưng trên ghế và cho thấy sự quan tâm với công việc. Và tiếp tục mỉm cười!

6. Explain your experience – tell the interviewer just how your past experience will help in this job.

=> Nêu lên kinh nghiệm của bạn – hãy nói với người phỏng vấn kinh nghiệm quá khứ của bạn sẽ giúp ích thế nào với công việc này.

7. Ask meaningful questions – interviewers especially like it when candidates ask specific questions about what the job entails, what the goals of the company are etc.

=> Hỏi những câu hỏi có ý nghĩa – phỏng vấn đặc biệt thích khi ứng viên đặt câu hỏi cụ thể về những gì công việc đòi hỏi, các mục tiêu của công ty…

8. Ask for the job if you want it – at the end of the interview.

=> Yêu cầu công việc mà bạn muốn – ở cuối buổi cuộc phỏng vấn.

9. Be friendly to everyone – always be courteous and polite to anyone you meet at the interview site.

=> Hãy thân thiện với tất cả mọi người – luôn nhã nhặn và lịch sự cho bất cứ ai bạn gặp tại địa điểm phỏng vấn.

10. Say thank you – thank the interviewers in person for taking the time to talk to you.

=> Nói lời cảm ơn – cảm ơn người phỏng vấn đã dành thời gian cho bạn.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng và được tuyển dụng. Tham khảo cách học từ vựng tiếng Anh của English4u để học hiệu quả nhất nhé. Chúc bạn học tiếng Anh giỏi!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ