Các cách thể hiện quan điểm cá nhân trong tiếng Anh ấn tượng nhất

Các cách thể hiện quan điểm cá nhân trong tiếng Anh ấn tượng nhất

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 26/05/2017

Các cách thể hiện quan điểm cá nhân trong tiếng Anh ấn tượng nhất giúp bạn nói tiếng Anh hơn khi muốn thể hiện quan điểm của mình

Nhiều bạn khi muốn thể hiện quan điểm riêng của mình bằng tiếng Anh, nhưng tiếng Anh hạn chế nên rất khó trình bày. Nhằm giúp các bạn tự tin nói tiếng Anh, English4u xin chia sẻ các cách thể hiện quan điểm cá nhân trong tiếng Anh ấn tượng nhất sau đây.

=> 35 câu hỏi tiếng Anh sử dụng thông dụng trong các cuộc họp

=> Mẫu câu tiếng Anh cho giao dịch viên ngân hàng thông dụng nhất

=> Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành bất động sản thông dụng nhất

Các cách thể hiện quan điểm cá nhân trong tiếng Anh ấn tượng nhất

1. Đồng tình với ai đó

– I can’t help thinking the same (Tôi cũng nghĩ vậy)

– True enough (Đúng đó)

– That’s right (Đúng vậy)

– I couldn’t agree more (Tôi hoàn toàn đồng ý)

– That’s just what I was thinking (Đó cũng là điều tôi đang nghĩ)

– That’s my view exactly (Đó chính xác là quan điểm của tôi)

2. Không đồng tình với ai đó

– Well, as a matter of fact…. (Có lẽ vấn đề là …)

– I’m not so sure about that (Tôi không chắc chắn về việc …)

– I see things rather differently myself (Tôi không thấy như vậy)

– I don’t entirely agree with you (Tôi không hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bạn)

– Actually… (Thực ra thì …)

– Well, my own opinion is that…. (Theo ý kiến của tôi thì …)

– I must take issue with you on that (Tôi phải nêu vấn đề với bạn về việc …)

3. Ngắt lời ai đó

– Sorry to butt in …. (Xin lỗi phải ngắt lời …)

– Could I just say that … (Tôi có thể nói thêm rằng …)

– Sorry to interrupt, but….. (Xin lỗi vì phải ngắt lời nhưng …)

4. Yêu cầu người khác nhắc lại lời họ vừa nói

– Would you mind repeating that? (Bạn có thể nhắc lại điều đó không?)

– Pardon? (Cái gì cơ?)

– Could you repeat what you said? (Bạn có thể nhắc lại điều vừa nói không?)

– What was that? (Đó là gì vậy?)

– I’m afraid I didn’t catch that. (Tôi e rằng tôi không rõ về việc đó)

5. Hỏi quan điểm của ai về vấn đề gì

– What are your views on…? (Ý kiến của bạn về…?)

– What are your feelings about….? (Bạn nghĩ gì về …?)

– What’s your opinion? (Ý kiến của bạn là gì?)

6. Làm rõ nghĩa

– What I’m trying to say is…. (Tôi đang muốn nói rằng…)

– In other words…. (Theo cách khác thì …)

– Perhaps I should make that clearer by saying… (Có lẽ tôi nên làm rõ nghĩa về việc…)

– How can I best say this? (Tôi nên giải thích thế nào cho dễ hiểu nhất nhỉ?)

– To put it another way…. (Theo cách khác thì … )

7. Kéo thời gian suy nghĩ

– May I think about that for a moment? (Tôi có thể suy nghĩ về vấn đề này một lát được

không?)

– How can I put this? (Tôi có thể giải thích về vấn đề này như thế nào nhỉ?)

– How can I best say this? (Tôi nên giải thích thế nào cho dễ hiểu nhất nhỉ?)

– Let me get this right (Hãy để tôi giải thích thêm về việc này)

8. Tổng kết ý kiến

– In short,…. (Tóm lại …)

– To sum up,…. (Tóm lại …)

– So in conclusion,…. (Vậy thì kết luận lại …)

– To summarize,…. (Để tổng kết lại …)

Lưu về, luyện tập chăm chỉ và áp dụng giao tiếp hằng ngày sẽ giúp bạn ghi nhớ và thành thạo hơn những mẫu câu trên. Bên cạnh đó, hãy tìm hiểu cách học tiếng Anh giao tiếp của English4u nhé. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ