Bài viết tiếng Anh về tình bạn

Bài viết tiếng Anh về tình bạn

Chuyên mục: Bài viết tiếng Anh hay | 06/12/2016

Cách viết và bài viết tiếng Anh về tình bạn

               Tình bạn là tình cảm thiêng liêng và trong sáng. Nhưng không nhiều người hiểu hết ý nghĩa của tình bạn và trân trọng nó. Do đó đề tài viết về tình bạn hay được sử dụng trong các kì thi. Để giúp cho các bạn trình bày bài thi tốt, English4u xin giới thiệu bài viết tiếng Anh về tình bạn sau đây.

=> Bài viết tiếng Anh hay về Hà Nội

=> Bài viết tiếng Anh về ước mơ trong tương lai

=> Bài viết tiếng Anh hay về Internet

    Bài viết tiếng Anh về tình bạn

1. Cấu trúc & cách triển khai một bài viết bằng tiếng Anh

Trong một đoạn văn chuẩn thường phải có câu chủ đề (topic sentence). Trong câu chủ đề phải có hai phần: chủ đề (topic) và ý chính (controlling idea).

- Chủ đề: Thông thường câu chủ đề là câu mở đầu bài viết. Mặc dù trong cách viết tiếng Anh, câu chủ đề còn có thể có các vị trí khác trong bài viết, nhưng để an toàn và không tự làm khó mình nên sử dụng cách viết với câu chủ đề là câu đầu tiên.

- Ý chính: Khi đã có câu chủ đề, ta phải tìm ý để có thể triển khai ý chính. Việc tìm ý không quá phức tạp. Thí sinh chỉ cần tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến câu chủ đề sau đó tự trả lời chúng. Những câu hỏi này thường bắt đầu bằng các từ nghi vấn (question words) như What, When, Where, Why, How.

Những câu trả lời cho các câu hỏi trên sẽ được sử dụng như supporting sentences (các câu văn chứng minh, diễn giải ý chính trong câu chủ đề).

Khi đã có các supporting sentences, người viết chỉ cần ráp nối chúng lại thì sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mấu chốt ở công đoạn này là bạn phải biết sắp xếp các câu văn theo một trật tự nhất định chứ không phải "có gì viết nấy".

 Cách sắp xếp supporting sentences trong một đoạn văn: Tùy theo đề bài, người viết có thể sắp xếp supporing sentences theo 1 trong các trật tự dưới đây:

- Từ các chi tiết quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất

- Từ các chi tiết ít quan trọng nhất đến chi tiết quan trọng nhất (ngược với cách 1).

- Theo trật tự thời gian (cái gì xảy ra trước kể trước, cái gì xảy ra sau kể sau).

- Theo trình tự của công việc phải làm (ví dụ như bạn đang hướng dẫn người khác nấu cơm thì bạn sẽ chỉ họ làm theo các bước: Thứ nhất, lấy gạo bỏ vào nồi. Thứ hai, vo gạo. Thứ ba, bỏ nồi vào nồi cơm điện (nếu nấu bằng nồi cơm điện). Thứ tư, cắm phích vào ổ điện. Thứ năm, bật công tắc nấu. Cuối cùng, chờ khoảng 20 đến 25 phút thì cơm chín.

- Theo trình tự không gian. Thường trật tự này chỉ được áp dụng trong một đoạn văn tả quang cảnh/nơi chốn.

         Phần kết luận:

- Cuối cùng, bạn có thể kết thúc bài viết bằng một câu kết (concluding sentence). Thông thường câu kết được thực hiện bằng cách viết lại câu chủ đề theo một dạng khác mà thôi.

- Tuy nhiên, câu kết không nhất thiết luôn phải có trong đoạn văn, nghĩa là nếu bạn tự tin mình viết tốt thì kết bài với câu kết, còn không thì không sử dụng câu này.

     Bài viết tiếng Anh về tình bạn

2. Bài viết tiếng Anh về tình bạn

2.1. Bài số 1

Friendship is one of the most precious presents of life. Friendship makes life, sweet and pleasant experience. Friendship is indeed, an asset in life.

Friendship is good and necessary. Man cannot live all alone because he is a social being. He needs someone to share his joys and sorrows. There goes a saying  “Friendship increases happiness and diminishes misery by doubling our joy and dividing our grief”.

Friendship can make or break us. It all depends on how we choose our friends. We spent much of our time with them. Their mental outlook, behaviour, attitudes affect us too. Today, many youngsters have become social nuisance mainly due to bad friends. Therefore, we have to choose our friends very carefully. We have to remember the maxim “All that glitters is not gold”.  We have to distinguish between fair-weather friends and true friends. True friends remain with us through thick and thin while fair-weather friends are found only during sunny days.

True friendship is a feeling of love, sharing and caring. It is a feeling that someone understands and appreciates you as you are, without any flattery. It gives a feeling that you are ‘wanted’ and that you are ‘someone’ and not a faceless being in the crowd. True friendship knows no boundaries of caste, creed, race and sex.

Good friends are great pillars of life. A person who has true friends in life is lucky enough. It does not matter how often you meet your friends, but how much you care and feel for another in good times as well as in bad times.

2.2. Bài số 2

Some people say that friendship is the only channel that human beings can ever experience true security. A good friend is hard to come by, but when they do come you can usually expect to share some common interests - they may like the same sport, go to the same school or be on the same wave length with you. Because of these qualities some people develop many acquaintances, but only a few good friends in their life time.

It is said that companionship ends and true friendship begins when someone knows what you are really like, but still like you anyway. A true friend shows dedication and loyalty from the very beginning of the relationship. A friend will go through challenges to help you without expecting anything in return. A "friend" today may unknowingly become a "true friend" tomorrow when they get involved in unexpected circumstances together with you - such as when you are going through a difficult experience and your friend was there to help you out. On occasions it is said that you can count your true friends on one hand.

Other people seem to go through life having a multitude of friends. They may be funny or they may have a bright and pleasant personality. For these people, wherever they go, people seem to like them and welcome their company. However others seem to go through life with no friends at all. They like to be alone, to travel by themselves or to do their own thing. Others though, thought they had good friends, but

when they go through challenging life experiences, their friends were not there to help them.

I guess the point is that in some cases friendship can be real, while in other cases it's merely lip service.         

          Bài viết tiếng Anh về tình bạn ở trên là một trong những bài viết tiếng Anh hay của English4u, giúp các bạn cải thiện kĩ năng viết và làm bài thi tốt nhất. English4u luôn đồng hành giúp các bạn học tiếng Anh hiệu quả.

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ