Bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích

Bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích

Chuyên mục: Cách học nghe và nói tiếng Anh | 05/12/2016

Cách trình bày bài nói tiếng Anh và bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích

               Chủ đề sở thích là chủ đề muôn thưởu mà chúng ta ai cũng thích được nói đến nhất. Học tiếng Anh theo chủ đề mà mình thích hay nói tiếng Anh về sở thích của mình cũng thú vị và hiệu quả nhất. Bạn có hay xem chương trình tivi không? Bạn thích chương trình nào? Sau đây English4u sẽ giới thiệu tới bạn cách trình bày bài nói tiếng Anh và bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích mẫu.

=> Bài nói tiếng Anh về thời tiết

=> Học nói tiếng Anh giao tiếp

=> Website thục hành nói tiếng Anh với người nước ngoài

                                                                         Bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích

1. Cách trình bày bài nói tiếng Anh

Cấu trúc bài nói:

1.1. Phần mở đầu

          Ban đầu các bạn sẽ bắt đầu bằng những câu chào hỏi, để lấy được tinh thần trước khi nói:

- Hello everyone/ everybody, My name is Linh:  Xin chào mọi người, tên của tôi là Linh.

- Ladies and gentlemen!: Kính chào quý vị đại biểu!

          Giới thiệu đề tài của bài nói thường sử dụng những câu sau:

- I’m going to talk about…… (Tôi sẽ nói về………)

- I will take a look at…… (Tôi sẽ nói qua về…….)

- I will tell you something about the background of …… (Tôi sẽ nói cho các bạn vài điều căn bản về……)

- I will fill you in on the history of…….. (Tôi sẽ cho các bạn nghe lịch sử của……)

- I want to concentrate on ……….. (Tôi muốn tập trung nói về ……)

- Today I am here to present to you about …: Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…

- I would like to present to you …: Tôi muốn trình bày với các bạn về …

- As you all know, today I am going to talk to you about….: (Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)

- I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)

1.2. Phần nội dung chính

- Đầu tiên là nhận định của bạn về đề tài được nói đến. Sau đó trình bày chi tết về đề tài này. Bạn phải nói chân thực, mạch lạc từng ý và có ví dụ chứng minh để bài nói thêm sinh động.

- Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân hoặc những thông tin thực tế thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài nói của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người nghe.

1.3. Phần kết bài

          Ở phần này bạn phải chốt lại vấn đề đước nói đến, tóm tắt lại với các câu sau đây:

- That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about….:Tôi xin dừng bài nói hôm nay tại đây. Tôi vừa nói về…

- To summarize, I ….: Tóm lại, tôi …

- I hope that my presentation today will help you with what I said: Tôi hy vọng bài thuyết trình của tôi hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những nội dung tôi đã đề cập.

          Kết thúc bài nói thì bạn nên cảm ơn mọi người:

- Thank you for listening / for your attention: Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung

- Thank you all for listening, it was a pleasure being here today: Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.

- Well that’s it from me. Thanks very much: Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.

- Many thanks for your attention: Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.

- May I thank you all for being such an attentive audience: Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.

 Bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích

2. Bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích

2.1. Bài 1

Hello, everybody! My name is Hanh. Today I am here to present to you about Favorite TV shows. I very like watching cartoons. And of all the film I have seen, “Grave of the fireflies” is one in the cartoons which I like most. In Vietnamese it’s called is “Can ham đom đom” or “Mo đom đom”. It’s a tragic story about two childents in the war. It’s made from Japan by Ghibli studio, directed and written by Takahata  Isao. It is based on a nover of Nosaka Akiyuki. It’s written as a apologize to his sister. With Japanese, this film is understand as a fable about the respect. Film is been in historical background at the end of the seconds world war from Japan. Film tells a painful story but moving to brothers sentiment of two orphanages : Seita and Setsuko. They lost mother after a fierce bombing of American air force to Kobe city while their father combat for Japanese navy. So Seita and Setsuko must to struggle to exist between the famine and the resistance to merciless of surrounding people (that have their kinship). They have to live in a shelter-pit and often eat frogs and lizards. At the end, Setsuko have to die for hunger, pictures depict painfulness and the death of little girl can be considered as the most mournful film pictures in the cartoon Japan history. When everybody, who had seen this film are asked, most of them said they cried, and that have me. That brings me to the end of my presentation. Many thanks for your attention!

2.2. Bài 2

          Hello, everyone! I am Huyen. I would like to present to you about my favorite TV program.  My favorite TV program is Hello Jadoo - a famous program. I like this program because it is very funny and entertaining. It's on Disney Channel at 5pm from Tuesday to Saturday every week. I always watch it . This program is about a cute girl, funny and intelligent but quite lazy and friends good-hearted, genial of jadoo. Through cartoon, I developed communication skills, perseverance and life skills. I wish cartoon will premiere viewers or more episodes and more meaningful. Well that’s it from me. Thanks very much!

Từ bài viết Bài nói tiếng Anh về chương trình tivi yêu thích bạn hãy tập viết thật nhiều nhé, sẽ giúp bạn cải thiện vốn từ vựng, ngữ pháp và kĩ năng viết. Khi viết tốt thì bắt đầu thực hành nói để nâng cao kĩ năng nói của bản thân. Ngoài ra bạn có thể học nói qua chuyên mục cách học nghe và nói tiếng Anh. Chúc bạn thành công!

 

 

 

 

          

x
Chia sẻ
Chia sẻ