Bài viết tiếng Anh hay về Internet

Bài viết tiếng Anh hay về Internet

Chuyên mục: Bài viết tiếng Anh hay | 01/12/2016

Cách viết và bài viết tiếng Anh hay về Internet mẫu để bạn tham khảo

                Sự phát triển của công nghệ thông tin rất mạnh mẽ, chứng minh cho điều đó là Internet. Internet là hệ thống thông tin toàn cầu với lượng thông tin khổng lồ. Internet vừa có lợi nhưng cũng vừa có hại. Sau đây English4u sẽ hướng dẫn bạn viết một bài viết tiếng Anh về Internet để thấy rõ lợi ích và tác hại của nó.

=> Bài luận tiếng Anh về chủ đề môi trường

=> Bài viết tiếng Anh hay về Hà Nội

=> Bài luận về quê hương bằng tiếng Anh hay

Bài viết tiếng Anh hay về Internet

 1. Cách viết bài viết tiếng Anh hay về Internet 

Cấu trúc chung của bài:

- Câu chủ đề/mở đoạn (1 câu)

- Luận điểm 1 (1 câu); triển khai luận điểm 1 (1-2 câu)

- Luận điểm 2 (1 câu); triển khai luận điểm 2 (1-2 câu)

- Luận điểm 3 (1 câu); triển khai luận điểm 3 (1-2 câu)

- Câu kết luận (optional)

1.1. Câu chủ đề/mở đoạn

- Là câu thể hiện ý chính của cả đoạn. Bắt buộc phải có 1 câu chủ đề hoàn chỉnh mới có thể từ đó triển khai các luận điểm.

- Câu chủ đề phải có 2 phần

+ Topic: Thông báo cho người đọc về chủ đề đoạn văn

+ Controlling idea: Nhận định cá nhân của người viết về chủ đề này

1.2. Phần thân bài

Thân bài bao gồm khoảng 3 luận điểm chính triển khai, giải thích, chứng minh cho câu chủ đề; sau mỗi luận điểm sẽ là luận cứ chứng minh cho luận điểm đó. Thông thường đề bài sẽ cung cấp gợi ý cho 3 luận điểm. Ngoài ra bạn cũng có thể tự xây dựng luận điểm bằng việc đặt ra và trả lời những câu hỏi đơn giản Why, How (tại sao, làm thế nào).

- Nên triển khai 1 trong 3 luận điểm bằng một ví dụ thực tế.

- Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài viết của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người đọc.

- 3 luận điểm cần được đưa ra theo một bố cục rõ ràng, dễ theo dõi.

- Đoạn văn phải được trình bày đơn giản, mạch lạc, thể hiện rõ ràng quan điểm người viết theo tinh thần khoa học, tuyệt đối tránh lối viết ẩn ý, lạc đề, khoa trương, sáo rỗng.

1.3. Kết đoạn

- Là câu cuối, kết thúc đoạn văn. Câu này không bắt buộc nên các bạn có thể bỏ qua nếu không tự tin. Tuy nhiên, lưu ý rằng câu kết có thể giúp bù đắp nốt số từ còn thiếu so với yêu cầu, nếu bài của bạn quá ngắn.

- Chỉ bao gồm một câu duy nhất.

- Câu kết thường được viết bằng cách nhắc lại câu chủ đề theo một cách khác (Paraphrase).

- Tương tự như những phần trên trong đoạn văn, câu kết cũng cần phải được bắt đầu bằng một liên từ. Có rất nhiều liên từ dạng này (In conclusion, To conclude, In general, etc.), nhưng các bạn chỉ nên nhớ và sử dụng duy nhất 1 trong số đó cho tất cả các bài viết.

2. Bài viết tiếng Anh hay về Internet mẫu

2.1. Bài 1

Nowadays almost everyone in the world have had a contact with computers. A great part of them has been using international computer’s net known as Internet.

I think using internet has more advantages then disadvantages. First of all, Internet provides access to a lot of information. Some of them are very useful in your job other helps in your hobby. Searching the net with Google, you can find everything you want. You can also do shopping using Internet. Of course it has no sense to buying a roll, but if you need something inaccessible, you will be able to buy it in Internet shop. You need only to select what you want, fill in some forms and click ok. In a few days you will get what you have ordered directly to your home, without going anywhere. You can pay with your credit card, pay postman when you get the package, or transfer money from your bank account. Nowadays almost every bigger bank offers transferring money with Internet. It is more faster then going to the bank and filling blankets. Transferring money in traditional way takes about a day, using Internet you can do this in few seconds even in Saturday and Sunday evenings. What’s more internet banks give you insurance against unauthorized transaction. Some people thinks that their money can by easily stolen by hackers. It isn’t true because the easiest way to steal your money from internet bank is breaking to your house and stealing you card of codes. Internet banks have very good protections witch make them practically unbreakable.

Next advantage of internet is email. Internet mails get in a few seconds in their destinations. It is very important when you want to send something for example to Australia. Of course you can send not only texts. You can email whatever you want, movies, photos, songs, computer programs etc. Costs are very important advantage of emails. Sending an email is much cheaper then phoning, or sending normal letters.

Beside a lot of advantages, Internet has some disadvantages too. First of disadvantages is that people who spend too much time sitting in the front of computer can easily gets ill. Radiation emitted by computer’s screen is harmful to eyes. People who spend too much time at their homes (because they needn’t go anywhere, they can do everything using Internet) are getting weaker. Sitting a for long time is also harmful to the spine.

Second disadvantage is that Internet can by addictive. Some people just can’t live without it. They have no real friends and when Internet is down they are getting furious.

Internet has some opponents but more and more people treats Internet like telephone, or radio. They use it for fun and work, and I think at present living without internet would be quite difficult.

Bài viết tiếng Anh hay về Internet

2.2. Bài 2

The internet has increasingly developed and became part of out every day life. Nobody can deny the benefits that the internet brings us.

Firstly, the internet is a source of ìnormation. We can get information about every aspect in a very fast and convenient way. We can read e-book or check weather conditions. Through the internet, we can look up the prices of certain consumer goods.

Secondly, the internet is a source of entertainment. We can watch a movie, listen to the recent music album, play games, read novels,....

Finally, the internet is a means of education. We can learn foreign language, look up information. We can take online courses. The internet is almost an unlimited source of education materials for you to get.

Today, the internet is a highly effective tool for communicating, for gathering information and for cooperation between distant locations. Millions of people worldwide are using the internet to communicate ,share information, make new associations ,….

Therefore, The internet is a wonderful invention of modern life. It makes our world become close together.

          Mong rằng bài viết tiếng Anh hay về Internet ở trên sẽ giúp bạn hoàn thành bài viết về chủ đề Internet và rèn luyện kĩ năng viết– một kĩ năng quan trọng khi học tiếng Anh. English4u sẽ luôn đưa ra những bài viết tiếng Anh hay để giúp bạn học tiếng Anh tốt nhất.

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ