Tiếng Anh giao tiếp bộ ngoại giao

Tiếng Anh giao tiếp bộ ngoại giao

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 02/11/2016

Tiếng Anh giao tiếp bộ ngoại giao gồm những từ vựng và mẫu câu cơ bản,thông dụng mà bạn nên biết

Trong quá trình hội nhập và phát triển, con người không ngừng giao lưu hợp tác, vấn đề giao tiếp ở các bộ ngoại giao là vấn đề quan trọng và thiết yếu để thể hiện mình cũng như là cầu nối ngôn ngữ để đem đến thuận lợi cho các bên. Ở chủ đề tiếng Anh giao tiếp bộ ngoại giao, chúng tôi đưa ra những từ vựng và các mẫu câu giúp bạn cải thiện vốn tiếng Anh của mình một cách dễ dàng và nhanh nhất.

tieng-anh-giao-tiep-bo-ngoai-giao

Tiếng Anh giao tiếp dùng trong bộ ngoại giao

1. Từ vựng tiếng Anh về bộ ngoại giao

- Foreign Office: Bộ ngoại giao

- Diplomatic: Ngoại giao

- Adhere: tham gia, gia nhập

- Adversary: kẻ địch, đối phương, đối thủ

- Alliance: khối liên minh, khối đồng minh

- Ally: nước đồng minh, nước liên minh, bạn đồng minh

- Ambassador: đại sứ

- Annex: sáp nhập, thôn tính (lãnh thổ)

- Barter: đổi chác, sự đổi chác

- Border: biên giới

- Breach: mối bất hòa, sự tan vỡ

- Collaboration: Sự cộng tác

- Commerce: thương mại, sự giao thiệp

- Compliance: sự bằng lòng, sự ưng thuận

- Conciliatory: hòa giải

- Conduct: tư cách, đạo đức, cách ứng xử

- Conflict: sự tranh giành, cuộc xung đột, va chạm

- Confront: đương đầu, đối diện

- Conquer: đoạt, xâm chiếm, chế ngự

- Consular: (thuộc) lãnh sự

- Consulate: tòa lãnh sứ, lãnh sứ quán

- Convention: hội nghị, hiệp định, sự thỏa thuận

- Credentials : thư ủy nhiệm, quốc thư

- Crisis: sự khủng hoảng, cơn khủng hoảng

- Declaration: Sự tuyên bố, bản tuyên ngôn

- Delegation: phái đoàn, đoàn đại biểu, sự cử đại biểu

- Diplomacy: ngành ngoại giao, sự đàm phán thương lượng giữa các quốc gia

- Dispute: cuộc bàn cãi, tranh luận, cuộc tranh chấp

- Embargo: lệnh cấm vận, đình chỉ hoạt động

- Embassy: tòa đại sứ

- Envoy: công sứ, phái viên, đại diện ngoại giao

- Goodwill: thiện chí, lòng tốt, sự tín nhiệm ( đối với khách hàng)

- Grievance: mối bất bình

- Honor: danh dự, thanh danh, niềm vinh dự

- Implement: thi hành, thực hiện đầy đủ (giao kèo, kế ước)

- Impose: đánh (thuế), bắt chịu

- Independence: Sự tự do, độc lập

- Intervention: Sự xen vào, sự can thiệp

- Mission: sứ mệnh, nhiệm vụ, sự đi công tác, phái đoàn

- Policy: chính sách

- Privilege: đặc quyền, đặc ân

- Protocol: nghi thức ngoại giao, lễ tân

- Resolution: nghị quyết

- Sanction: luật pháp, sắc lệnh, sự phê chuẩn

- Strategic: chiến lược

- Territory: đất đai, lãnh địa, lãnh thổ

- Struggle: cuộc chiến đấu, sự đấu tranh

tieng-anh-giao-tiep-bo-ngoai-giao

Những từ vựng tiếng Anh dùng trong ngoại giao

2. Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp bộ ngoại giao

- We will cooperate with USA on military/ econoy…: Chúng ta sẽ hợp tác với Mỹ trên lĩnh vực quân sự/ kinh tế

- We will appoint ambassadors to negotiate with you: Chúng tôi sẽ cử đại sứ sang đàm phán với các bạn

- Today, Our prime minister will to visit India: Hôm nay, Thử tướng của chúng ta sẽ tới thăm Ấn Độ.

- We will to visit China next week: Chúng ta sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới.

- We must have a new foreign policy: Chúng ta phải có một chính sách ngoại giao mới

- Tomorrow we have an appointment with the Embassy of Vietnam in the United States: Ngày mai chúng ta có lịch hẹn với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

- Hopefully the cooperation of our two countries will facilitate: Hy vọng sự cộng tác của hai nước chúng ta sẽ thuận lợi.

- China and Korea are the territorial disputes: Trung Quốc và Hàn Quốc đang có sự tranh chấp lãnh thổ.

- North Korea is stepping up military policy: Triều Tiên đang đẩy mạnh chính sách quân sự.

- China is plotting to annex our country’s borders: Trung Quốc đang có âm mưu thôn tính biên giới nước ta.

- We must step up diplomatic relations with the United States in all fields: Chúng ta phải đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ trong mọi lĩnh vực.

Trên đây chỉ là một số hướng dẫn cho bạn về “tiếng Anh giao tiếp bộ ngoại giao” để bạn tham khảo. Các bạn có thể tham khảo các bài viết tiếp theo của English4u để luyện tiếng Anh giao tiếp mỗi ngày nhé.

x
Chia sẻ
Chia sẻ