Tiếng Anh giao tiếp xuất nhập khẩu

Tiếng Anh giao tiếp xuất nhập khẩu

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 31/10/2016

Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp xuất nhập khẩu thường được dùng trong công việc nhất.

Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực luôn phải giao dịch, trao đổi hàng hóa với các đối tác nước ngoài. Vì thế trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh rất quan trọng không thế thiếu đối với một người làm trong ngành xuất nhập khẩu. Hãy cùng English4u trau dồi thêm vốn kiến thức tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu với bài viết sau đây:

tieng-anh-giao-tiep-xuat-nhap-khau

Tiếng Anh giao tiếp liên quan đến xuất nhập khẩu

1. Từ vựng tiếng Anh về xuất nhập khẩu

- Actual wages: Tiền lương thực tế

- Additional premium: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung

- Bill of lading: Vận đơn (Danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng)

- Bottomry loan: Khoản cho vay cầm tàu

- C.&F. (Cost & freight): Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm

- C.I.F. (Cost, insurance & freight): Bao gồm gái hàng háo, bảo hiểm và cước phí

- Call loan: Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn.

- Cargo: Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay)

- Cargo deadweight tonnage: Cước chuyên chở hàng hóa

- Certificate of origin: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

- Certificate of indebtedness: Giấy chứng nhận thiếu nợ

- Container: Thùng đựng hàng lớn (công – ten – nơ)

- Container port: Cảng công – ten – nơ

- Contractual wages: Tiền lương khoán

- To containerize: Cho hàng vào công – te – nơ

- Customs: Thuế nhập khẩu, hải quan

- Customs declaration form: Tờ khai hải quan

- Debit: Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, ghi vào sổ nợ

- Debit advice: Giấy báo nợ

- Declare: Khai báo hàng (để đóng thuế)

- Debenture holder: Người giữ trái khoán

- Demand loan: Khoản vay không kỳ hạn, sự vay không kỳ hạn.

- F.a.s. (free alongside ship): Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu.

- F.o.b. (free on board): Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu.

- Freight: Hàng hóa được vận chuyển

- Export premium: Tiền thưởng xuất khẩu

- Extra premium: Phí bảo hiểm phụ

- Fixed wages: Tiền lương cố định

- Graduated interest debebtures: Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến

- Hourdy wages: Tiền lương giờ

- Hull premium: Phí bảo hiểm mộc, phí bảo hiểm toàn bộ

- Issue of debenture: Sự phát hành trái khoán

- Insurance premium: Phí bảo hiểm

- Indebted: Mắc nợ, còn thiếu lại

- Incur : Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…)

- Maximum wages: Tiền lương tối đa

- Money wages: Tiền lương danh nghĩa

- Monthly wages: Tiền lương hàng tháng

- Merchandise: Hàng hóa mua và bán

- Loan: Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay, công trái

- Packing list: Phiếu đóng gói hàng

- Piece wages: Sự trả tiền lương

- Pro forma invoice: Hóa đơn tạm thời

- Premium: tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích

- Quay: Bến cảng

- To incur expenses: Chịu phí tổn, chịu chi phí

- Tonnage: Cước chuyên chở, dung tải, dung tích, trọng tải

- Stevedorage: Phí bốc dở

- Stevedore: Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ

- Real wages: Tiền lương thức tế (trừ yếu tố làm phát)

- Real payments: Sự trả tiền lương

- Wage: Tiền lương, tiền công

tieng-anh-giao-tiep-xuat-nhap-khau

Xuất nhập khẩu đòi hỏi trình độ tiếng Anh tốt

2. Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp xuất nhập khẩu

- A company is one of the most traditional and prestigious companies in manufacturing cable equipments in Vietnam: Công ty A là một trong những công ty lâu đời và có uy tín nhất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cáp quang tại Việt Nam.

- We have contracts with partners in Asia such as Japan, Thailand, Korea…: Công ty chúng tôi thường hợp tác với các đối tác ở khu vực Châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc…

- We have learnt about your company’s products in Vietnam Electric 2014 Exhibition and would like to find out more about these: Chúng tôi được biết về các sản phẩm của công ty các bạn qua triển lãm Vietnam Electric 2014 và muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm này.

- Could you send me the brochure and sample for advanced reference?: Bạn có thể gửi cho tôi sách giới thiệu sản phẩm và sản phẩm mẫu để tham khảo trước không?

- What mode of payment do you want to use?: Bạn muốn sử dụng phương thức thanh toán nào?

- Let’s discuss about delay and result of delay: Chúng ta hãy thảo luận về thanh toán chậm hay hậu quả của nó.

Hy vọng bài viết trên của English4u sẽ giúp các bạn làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có thể bổ sung thêm được kiến thức tiếng Anh và các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp xuất nhập khẩu để hỗ trợ cho công việc của các bạn. Chúc các bạn thành công!

x
Chia sẻ
Chia sẻ