Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong lớp học

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong lớp học

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 15/02/2017

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong lớp học là những câu giao tiếp thường dùng của giáo viên và học sinh trong lớp học

                 Khi bạn dạy và học trong một môi trường quốc tế thì không thể không biết đến các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong lớp học dưới đây. Áp dụng những câu nói này trong buổi học sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh với học trò và giáo viên của mình.

=> Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng qua điện thoại

=> Những câu cảm ơn bằng tiếng Anh hay nhất

=> Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại ngân hàng

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong lớp học 

1. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi bắt đầu buổi học

- Teacher: Good morning or Good afternoon

- Good morning teacher : chào buổi sáng cô giáo (thầy giáo)

- Good afternoon teacher : chào buổi chiều cô giáo (thầy giáo)

- Mệnh lệnh trả lời của giáo viên : sit down (please) : mời các em ngồi xuống.

- Please: xin mời dùng cho câu mệnh lệnh để tăng thêm ý tôn trọng của người nói.

- Take out your books.

- Open your books at page (number).

- Give me your homework, please.

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi bắt đầu buổi học

2. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi hỏi về sĩ số

- Câu hỏi của giáo viên:

Who is absent today?: Có ai vắng hôm nay không?

- Trả lời nếu có bạn vắng:

Hoa is absent today: Hoa vắng mặt hôm nay.

Hoa and Lan are absent today: Hoa và Lan vắng mặt hôm nay.

- Trả lời nếu không có bạn vắng:

Nobody is absent today: Chẳng ai vắng mặt hôm nay.

3. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi hỏi về bàn nào trực nhật

- Câu hỏi của giáo viên:

Who is on duty today? : Hôm nay bàn nào trực nhật?

- Trả lời:

I am on duty today: Bàn em làm trực nhật hôm nay.

Hoa is on duty today: Bàn hoa làm trực nhật hôm nay.

4. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi hỏi về ngày tháng năm

- Câu hỏi của giáo viên:

What is the date today?: Hôm nay là ngày tháng năm nào?

- Trả lời:

Today is Wednesday, February 15th 2017: Hôm nay là thứ 4 ngày t5 tháng 2 năm 2017

Chú ý:

- từ thứ 4 trở đi ta chỉ việc thêm chữ "th" vào cuối số đếm được số thứ tự.

- Những kết thúc bằng "ve" ta đổi thành "f" rồi thêm "th"

VD: 5: five -> fifth

- Những số có kết thúc bằng "y" ta đổi "y" thành "ie" rồi thêm "th"

VD: 20: twenty -> twentieth

- Số thứ tự ở hàng chục lẻ từ 21 trở lên được thành lập bằng các số đếm -> số thứ tự

VD: 21st = twenty-fist

22nd = twenty-second

23rd = twenty- third

24th = twenty-fourth

25th = twenty-fifth.

5. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi yêu cầu

- Come here, please.

- Would you like to write on the board?

- Can/Could you say it again?

- Do you mind repeating what you said?

6. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi bắt đầu bài học

- Hurry up so that I can start the lesson.

- Is everybody ready to start?

- I think we can start now.

- I'm waiting for you to be quiet.

- What's the day today / What day is it today?

7. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về hoạt động trong sách giáo khoa

- Give out the books, please.

- Open your books at page 10.

- Turn to page 10, please.

- Has everybody got a book? / Does everybody have a book?

- Books put (out with you books) / Books away (away with your books).

- Take out books and open them at page 10.

- Look at exercise 1 on page 10.

- Turn back to the page 10.

- Have a look at the dialog on page 10.

- Stop working now.

- Put your pens down.

- Let's read the text aloud.

- Do you understand everything?

8. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi làm việc nhóm

- Work in twos / pairs.

- Work together with your friend.

- I want you go form groups. 4 pupils in each group.

- Get into groups of 4.

- Discuss it with your neighbor.

9. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi làm việc trên bảng

Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi làm việc trên bảng

- Come out to board, please.

- Come out and write the word on the board.

- Take a piece of chalk and write the sentence out.

- Are these sentences on the board right?

- Anything wrong with sentence 1?

- Everyone, look at the board, please.

10. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi động viên khích lệ

- That’s nearly right­ try again.

- That’s almost right­ try again.

- Not quite right­ try again.

- Not quite right­ will someone else try?

- Not quite right![name], you try!

11. Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi kết thúc bài học và ra về

- It's almost time to stop.

- I make it almost time. We'll have to stop here.

- All right, that's all for day.

- We'll finish this next time.

- We'll continue working on this chapter next time.

- Please re-read this lesson for Monday's.

- You were supposed to do this exercise for homework.

- There will bw a test on this next Monday.

- Remember your homework.

- See you again on Monday.

- Up you get.

- Off / out you go.

- Good bye teacher! Chào cô giáo!

- See you soon! Hẹn gặp lại!

- Bye!: Chào!

          Lưu về và học tiếng Anh chăm chỉ với các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong lớp học nhé các bạn. Ngoài ra bạn có thể tham khảo cách học tiếng Anh giao tiếp của English4u để nâng cao kĩ năng giao tiếp tiếng Anh. Chúc bạn thành công!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ