Cách sử dụng hai tính từ many và much trong tiếng Anh

Cách sử dụng hai tính từ many và much trong tiếng Anh

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 28/06/2017

Biết cách sử dụng hai tính từ many và much trong tiếng Anh bạn sẽ không bị nhầm lẫn giữa hai từ này

Many và much đều có nghĩa là “số nhiều” hoặc “số lượng lớn” khiến nhiều bạn nhầm lẫn. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng hai tính từ many và much trong tiếng Anh nhằm giúp các bạn sử dụng đúng 2 từ này nhé.

=> Danh từ đếm được và không đếm được

=> Hướng dẫn cách dùng problem, trouble và issue

=> Cách sử dụng should trong tiếng Anh (phần 2)

Cách sử dụng hai tính từ many và much trong tiếng Anh

- Tính từ many được sử dụng trước các danh từ đếm được.

- Tính từ much được sử dụng trước các danh từ không đếm được.

He didn't make many mistakes.

We haven't much coffee.

- Cả hai tính từ many và much đều có cùng dạng so sánh hơn (more) và so sánh nhất (most).

more mistakes/coffee

most men/damage

- Các tính từ many, much, more và most cũng có thể được sử dụng để làm đại từ:

He gets a lot of letters but she doesn't get many.

You have a lot of free time but I haven't much.

- Nói chung, các tính từ many, much, more và most được sử dụng khá tự do. Nhưng khi được sử dụng trong các câu khẳng định thì sự sử dụng của hai tính từ many và much bị hạn chế hơn.

- Hai tính từ many và much chủ yếu được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn và ít được sử dụng trong câu khẳng định. Trong câu khẳng định, chúng ta thường sử dụng các cụm từ a lot/lots + of để thay thế cho hai tính từ này.

1. Cách sử dụng tính từ many, much trong câu khẳng định

- Mặc dù it được sử dụng nhưng bạn cũng có thể sử dụng tính từ many và much trong câu khẳng định.

- Khi theo sau cụm từ a good/a great thì tính từ many có thể được sử dụng rộng rãi hơn trong câu khẳng định.

- Cả many và much khi được thêm so/as/too vào trước thì đều có thể sử dụng trong câu khẳng định.

I made a good many friends there.

He has had so many jobs that. . .

She read as much as she could.

There are many things that we can do with this. (lots of things cũng đúng)

Có nhiều điều mà chúng ta có thể làm với cái này.

- Khi không thêm so/as/too:

- Tính từ many thường được thay thế bởi cụm từ a lot/lots of (+danh từ) hoặc bởi a lot/lots (+ đại từ).

- Tính từ much thường được thay thế bởi a great/good deal of (+ danh từ) hoặc a great/good deal (+ đại từ).

I saw a lot/lots of seabirds.

I expect you saw a lot too.

He spends a lot/lots of/a great deal of money on his house.

2. Cách sử dụng many và much trong câu nghi vấn và phủ định

- Hai tính từ many và much được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và câu nghi vấn.

There aren't many large glasses left.

(Không còn lại nhiều cốc lớn)

I haven't seen too much of Howard recently.

(Gần đây tôi không hay gặp Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không có nhiều đồi núi)

You can't see much of a country in a week.

(Anh không thể biết nhiều về một nước trong vòng một tuần đâu.)

Cả many và much đều được sử dụng với HOW trong câu hỏi về số lượng.

How many brothers and sisters have you got?

Anh có bao nhiêu anh chị em.

How much money have you got? I've got plenty

- Tuy nhiên, trong các câu hỏi không có HOW, thì bạn cũng có thể sử dụng many nhưng sự lựa chọn tốt nhất là a lot (of) khi bạn mong chờ một câu trả lời mang nghĩa khẳng định.

Did you take a lot of photos? I expect you did.

- Tương tự với much trong câu hỏi không có HOW, cụm từ a lot (of) được sử dụng thường xuyên hơn.

Did you have a lot of snow/much snow last year?

Ngoài các chức năng trên, much còn có thể đóng vai trò làm một trạng từ trong câu.

Đây là bài viết hữu ích cho các bạn học tiếng Anh, giúp bạn nắm vững kiến thức ngữ pháp. Bên cạnh đó hãy tham khảo cách học ngữ pháp tiếng Anh của English4u nhé. Chúc bạn thành công!

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ