Những từ tiếng Anh đi với giới từ with

Những từ tiếng Anh đi với giới từ with

Chuyên mục: Cách học ngữ pháp tiếng Anh | 04/04/2017

Những từ tiếng Anh đi với giới từ with ở bài viết này sẽ giúp biết cách dùng từ with trong giao tiếp

             With là một trong những giới từ rất quan trọng không thể bỏ qua. Sau đây hãy cùng điểm qua với chúng tôi những từ tiếng Anh đi với giới từ with nhé.

=> Những giới từ tiếng Anh đi với giới từ “to”

=> Giới từ trong tiếng Anh

=> 35 cụm động từ tiếng Anh với “come”

Những từ tiếng Anh đi với giới từ with

- Agree with sb: đồng ý với ai

- Angry with sb (v): giận dỗi ai

- Acquainted with (adj): quen với

- Associated with (adj): liên kết với

- Annoyed with (adj): bực mình với

- Blessed with (adj): được ban cho

- Bored with (adj): chán nản với

- Begin with (v): bắt đầu bằng

- Busy with st (adj):bận với cái gì

- Careless with (adj): bất cẩn với

- Combine with (v): kết hợp với

- Come down with something (v): mắc bệnh gì

- Consistent with st (adj): phù hợp với cái gì

- Content with st (adj): hài lòng với cái gì

- Coordinated with (adj): phối hợp với

- Cluttered with (adj): bừa bãi với

- Crowded with (adj): đầy, đông đúc

- Deal with (v): giải quyết (vấn đề), giao thiệp (với ai)

- Disappointed with (adj): thất vọng với

- Disgusted with (adj): ghê tởm cái gì

- Familiar (to/with) st (adj): quen với cái gì

- Fill with (v): làm đầy, lắp đầy

- Impressed with/by (adj): có ấn tượng /xúc động với

- Keep pace with (v): sánh kịp, đuổi kịp

- Part with (v): chia tay ai (để từ biệt)

- Patient with st (adj): kiên trì với cái gì

- Popular with (adj): phổ biến quen thuộc

- Shake with (v): run lên vì (sợ)

- Share st with sb in st (v):chia sẻ cái gì với ai

- Sympathize with (v): thông cảm với (ai)

 Ví dụ:

- Please don’t be angry with me. It wasn’t my fault.

=> Xin đừng giận tôi. Đó không phải là lỗi của tôi.

- I simply do not agree with you!

=> Tôi chỉ đơn giản là không đồng ý với bạn!

- Let’s have dinner begin with a delicious mixed salad.

=> Hãy ăn tối bắt đầu với một món salad trộn hấp dẫn.

- The testimony was consistent with the known facts.

=> Lời khai khớp với các sự việc đã được biết.

- In the spring this place is crowded with skiers.

=> Vào mùa xuân nơi này có đông người trượt tuyết.

- Tom runs very fast and I couldn’t keep pace with him.

=> Tom chạy rất nhanh và tôi không thể đuổi kịp anh ta.

- I was impressed with how well organized the whole event was.

=> Tôi rất ấn tượng với việc toàn bộ sự kiện đã được tổ chức tốt như thế nào.

- She did not want to part with her friend.

=> Cô ấy không muốn chia tay với người bạn của mình.

- I sympathize with you about what you are going through.

=> Tôi thông cảm với bạn về những gì bạn đang trải qua.

- Are you acquainted with your classmates?

=> Bạn đã quen với bạn bè cùng lớp chưa?

- You are blessed with many talents

=> Bạn được trời phú rất nhiều tài năng.

- They seem to be bored with school.

=> Họ có vẻ chán trường học.

- Don’t be careless with your ATM card

=> Đừng bất cẩn với thẻ ATM của bạn.

- The floor was cluttered with dirty clothes

=> Sàn nhà bừa bãi với quần áo bẩn.

- I am disgusted with this dirty place.

=> Tôi thấy ghê tởm nơi bẩn thỉu này.

- My nephew came down with the flu.

=> Cháu trai tôi bị cảm cúm.

          Học tiếng Anh chăm chỉ với bài viết trên bạn sẽ biết cách dùng giới từ with như thế nào nhé. Đọc thêm cách học ngữ pháp tiếng Anh trên website English4u để việc học trở nên hiệu quả nhất. Chúc bạn luôn học tập tốt!

 

 

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ