Cấu trúc đề thi tiếng Anh phổ biến

Cấu trúc đề thi tiếng Anh phổ biến

Chuyên mục: Toefl | 17/03/2016

Cấu trúc đề thi tiếng Anh phổ biến hiện nay là Toeic, Ielts, Toefl với mục đích kiểm tra trình độ tiếng Anh của bạn.

Hiện nay, có rất nhiều kỳ thi tiếng Anh giúp bạn kiểm tra năng lực của mình. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đề thi tiếng Anh của một số cuộc thi phổ biến hiện nay hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn cũng như làm bài tập tốt hơn.

1. Đề thi Toeic

Trong bài thi Toeic gồm có 200 câu hỏi chia đều cho 2 phần. Thời gian làm bài 120 phút.

- Thi Listening (nghe hiểu) trong thời gian 45 phút.

- Thi Reading (đọc hiểu) trong 75 phút.

Kỳ thi Toeic 

1.1. Phần Listening (100 câu/45 phút)

Mục đích của phần thi này là đánh giá kỹ năng nghe. Thí sinh sẽ được nghe các câu miêu tả, hội thoại hay đoạn thông itn bằng tiếng Anh. Thí sinh có 45 phút để trả lời 100 câu bằng cách khoanh vào đáp án A-B-C-D.

- Phần 1: 10 câu. Mỗi câu tương ứng với một bức ảnh, bạn sẽ được nghe mô tả về nó. Nhiệm vụ của bạn là chọn câu mô tả đúng nhất.

- Phần 2: 30 câu. Bạn sẽ được nghe câu hỏi và 3 sự lựa chọn trả lời. Nhiệm vụ là chọn câu đúng nhất trong 3 đáp án A-B-C.

- Phần 3: 30 câu. Bạn sẽ nghe 10 đoạn hội thoại ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. Nhiệm vụ của bạn là chọn ra câu trả lời đúng nhất trong 04 đáp án của đề thi.

- Phần 4: 30 câu. Bạn sẽ nghe 10 đoạn thông tin ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. Nhiệm vụ của bạn là chọn ra câu trả lời đúng nhất trong số 04 đáp án được cung cấp.

1.2. Phần Reading (100 câu/75 phút)

- Phần 5: 40 câu. Bạn cần chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu.

- Phần 6: 12 câu. Mỗi đoạn văn có 3 chỗ trống. Bạn phải điền từ thích hợp còn thiếu vào chỗ trống.

- Phần 7: 28 câu. Đề thi có thể có từ 7-10 đoạn văn đơn. Hết mỗi đoạn văn sẽ có 2 - 5 câu hỏi.

- Đoạn kép: 20 câu. Trong phần này sẽ có từ 04 cặp đoạn văn. Hết mỗi cặp đoạn văn sẽ có 5 câu hỏi.

Phần này thí sinh chọn câu trả lời bằng cách sử dụng bút chì tô vào các lựa chọn (A), (B), (C) hoặc (D) vào phiếu trả lời.

2. Đề thi Ielts

Cuộc thi Ielts là thi học thuật và tổng quát nên gồm có 4 kỹ năng là: Nghe, nói, đọc và viết.

Thi Ielts gồm 4 kỹ năng

2.1. Phần thi nghe

- Thời gian làm bài: 30 phút

- Thí sinh sẽ được nghe đoạn ghi âm và độc thoại của người bản xứ, sau đó viết câu trả lời cho các câu hỏi.

- Mục đích của phần thi này là nắm bắt ý chính và thông tin thực tế một cách chi tiết, khả năng nhận thức và khả năng hiểu vấn đề.

- Bạn sẽ được nghe từng phần chỉ một lần duy nhất.     

+ Secsion 1: Cuộc đàm thoại giữa hai người trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày, như thuê nhà, thuê xe, đặt phòng khách sạn…

+ Secsion 2: Một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày chẳng hạn như một bài diễn văn về các tiện ích địa phương.

+ Secsion 3: Một mẫu đàm thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục hoặc đào tạo, chẳng hạn như một giáo viên trợ giảng tại trường đại học và một sinh viên đang thảo luận về bài tập.

+ Secsion 4: Một đoạn độc thoại về chủ đề học tập, chẳng hạn một bài giảng đại học.

2.2. Phần thi đọc

- Phần này gồm 40 câu hỏi.

- Phần này yêu cầu nắm bắt ý chính, đọc để hiểu các khái niệm chính, đọc nhớ chi tiết, đọc lướt để hiểu quan điểm và thái độ của người viết.

- Độ khó của bài đọc tăng theo từng secsion.

2.3. Phần thi viết

- Thời gian làm bài 60 phút.

- Có 2 phần

+ Phần 1: Phần này bạn sẽ được đưa ra một đồ thị, bảng biểu hay yêu cầu mô tả, tóm tắt giải thích thông tin bằng từ ngữ của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu mô tả một quá trình, một điều gì đó hoạt động ra sao.

+ Phần 2: Phần này yêu cầu bạn viết một bài luận để phản hồi lại quan điểm, lập luận hay vấn đề. Bạn phải hoàn thành cả hai phần thi bằng văn phong viết trang trọng.

2.4. Phần thi nói

- Thời gian 11 – 14 phút

- Chia thành 3 phần.

+ Phần 1: Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

+ Phần 2: Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi.

+ Phần 3: Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Nhiều cuộc thi đnahs giá năng lực sử dụng tiếng Anh của bạn

3. Đề thi Toefl

Bài thi Toefl là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người mà ngôn ngữ bản địa không phải là Tiếng Anh. Đây cũng là bài thi học thuật dùng để đánh giá trình độ Anh ngữ của các học viên từ bậc trung cấp đến cao cấp.

- Bài thi làm dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi câu có 4 phương án trả lời.

- Thời gian làm bài: 115 phút.

- Tổng số câu hỏi: 140 câu

- Thang điểm: 310 - 677

- Cấu trúc gồm 3 phần:

+ Phần thi nghe hiểu: Số câu 50, thời gian làm bài 35 phút.

+ Phần thi cấu trúc và ngữ pháp: Số câu 40, thời gian làm bài 25 phút.

+ Phần thi đọc hiểu: Số câu 50, thời gian làm bài 55 phút.

Thí sinh sẽ được nhận  Phiếu điểm (SCORE REPORT), cùng với một thư xác nhận của IIG Việt Nam tại địa điểm thi sau 5 ngày làm việc.

Từ khóa de thi tieng Anh |
x
Chia sẻ
Chia sẻ