15 từ viết tắt trong tiếng Anh mà bạn chưa biết

15 từ viết tắt trong tiếng Anh mà bạn chưa biết

Chuyên mục: Cách học từ vựng tiếng Anh | 12/05/2017

15 từ viết tắt trong tiếng Anh mà bạn chưa biết sẽ hữu ích cho bạn trong khi học tiếng Anh

Trong tiếng Anh có những từ lạ như wanna, gonna, whatcha…nếu bắt gặp sẽ khiến nhiều bạn lúng túng. Thật ra những từ này là những từ viết tắt của các từu hay cụm từ bạn đã học thôi. Đọc bài viết 15 từ viết tắt trong tiếng Anh mà bạn chưa biết để biết chi tiết nhé.

=> Những cặp từ tiếng Anh không thể tách rời

=> Những tính từ trong tiếng Anh đi kèm với ‘ly”

=> 10 từ tiếng Anh thường xuyên sử dụng nhưng không được học trong sách

15 từ viết tắt trong tiếng Anh mà bạn chưa biết

1. Wanna (Want + to): muốn làm gì đó

- I wanna/don’t wanna go home.

Tớ muốn/không muốn đi về nhà.

- Do you wanna see a movie?

Cậu muốn xem phim không?

2. Gonna (Going + to): sẽ

- I’m not gonna tell you.

Tớ sẽ không nói cho cậu đâu.

- Where are you gonna go?

Cậu sẽ đi đâu thế?

3. Whatcha (What + are + you): bạn…cái gì vậy

- Whatcha gonna do now?

Bây giờ cậu sẽ làm cái gì?

- Whatcha doing?

Cậu đang làm cái gì vậy?

4. Gimme (Give + me): đưa tôi

- Gimme more.

Đưa thêm cho tôi.

- Can you gimme a hand?

Bạn có thể giúp tôi một tay chứ?

(Give a hand: giúp một tay)

5. Gotta (got + to): vừa có

- I’ve gotta go now.

Tớ vừa phải đi bây giờ rồi.

- Have they gotta work?

Họ vừa có việc làm phải không?

6. Lotsa (lots + of): rất nhiều

- It needs lotsa time.

Nó cần rất nhiều thời gian (để làm xong).

- I’ve gotta lotsa work to do.

Tôi còn rất nhiều việc phải làm.

7. Innit (isn’t + it): không phải vậy à

- That’s crazy, innit?

Điều đó thật điên rồi, không phải thế sao?

- Innit?

Không phải vậy à?

8. Ain’t (be / have + not): không/chưa

- He ain’t listening.

Anh ta đang không nghe.

- You ain’t my mom!

Cậu không phải là mẹ tớ đâu!

9. Kinda (kind + of): kiểu như, khá là

- She’s kinda cute.

Cô ấy trông khá là xinh xắn đấy.

- Are you kinda mad at me?

Cậu kiểu như phát khùng với tôi phải không?

10. Lemme (Let + me): để tôi

- Lemme go!

Để tôi đi!

- He didn’t lemme see it.

Anh ta không để tôi thấy nó.

11. Outta (Out + of): (ra) khỏi/ngoài

- Get outta here right now!

Đi ra khỏi đây ngay lập tức!

- It was just outta reach.

Nó chỉ xa hơn tầm với chút xíu.

12. I’mma (I + am + going + to): tôi sẽ/sắp

- I’mma talk to him.

Tôi sắp đi nói chuyện với cậu ta.

- I’mma get outta this car.

Tôi sẽ rời khỏi chiếc xe này.

13. Hafta (Have + to): phải

- I hafta do it.

Tôi phải làm điều đó.

- I hafta go to school everyday.

Tôi ngày nào cũng phải tới trường.

14. Shoulda/Coulda/Woulda (should / could / would + have): nên/có thể/sẽ

- It coulda been worse.

(Thật may mắn) Nó có thể đã trở nên tệ hơn.

- I shoulda never gotten married.

Tôi (lẽ ra) nên không bao giờ cưới.

- He woulda a sandwich for lunch.

Anh ta muốn một chiếc xăng-uych cho bữa trưa.

15. Dunno (Don’t, doesn’t know): không biết

- Dunno

(Tôi) không biết.

- She dunno how to do it.

Cô ta không biết phải làm nó thế nào.

Chúng tôi hy vọng bài viết trên sẽ rất hữu ích cho các bạn khi học tiếng Anh. Bạn có thể đọc thêm cách học từ vựng tiếng Anh của English4u để học hiệu quả nhất. Chúc bạn học tập hiệu quả!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ