• Ngữ pháp Tiếng Anh

Bài 6: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) dùng để nói về hành động vừa mới kết thúc hoặc đang diễn ra. Thì này nhấn mạnh vào tính tiếp diễn hoặc nguyên nhân gây ra hành động.

2. Tầm quan trọng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường ít gặp trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày nhưng lại xuất hiện nhiều trong hệ thống bài tập ngữ pháp tiếng Anh. Vì thế, nếu nắm được cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, các bạn có thể học tốt ngữ pháp tiếng Anh.

Đặc biệt là tránh được sự nhầm lẫn giữa thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Vậy trong những trường hợp nào thì nên dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

- Dùng để diễn đạt hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vừa chấm dứt ở thời điểm gần hiện tại (nhìn thấy kết quả của hành động)

- Dùng để diễn đạt hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài liên tục đến hiện tại, có thể tiếp diễn ở tương lai. Thường dùng với câu hỏi ‘How long’ (được bao lâu rồi), ‘since’ và ‘for’

Cách nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Since + mốc thời gian

- For + khoảng thời gian

- All + thời gian (all the morning, all the afternoon, all day, …)

3. Tại sao nên học thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn tại English4u?

Học ngữ pháp tiếng Anh tại English4u có gì khác biệt. Với các bài giảng về thì trong đó có thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, English4u xây dựng video kèm nội dung chi tiết nhất. Giáo viên của trung tâm sẽ là người truyền đạt những kiến thức cơ bản nhất về cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn đến các học viên.

Vừa nghe video, học viên vừa có thể theo dõi text của bài giảng trong tab Nội dung. Sau khi hoàn thành lý thuyết, học viên có thể thực hành và luyện tập trong tab Bài tập với đáp án chi tiết để củng cố lại kiến thức đã học. Việc áp dụng vào bài tập cụ thể là cách học tốt nhất giúp các em học viên nhớ kiến thức ngữ pháp tiếng Anh tốt hơn.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận