• Ngữ pháp Tiếng Anh

Bài 23: Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ

1. Định nghĩa các dạng so sánh của tính từ và trạng từ

Tính từ và trạng từ là chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh rất quan trọng, trong đó việc nắm rõ các thể thức so sánh sẽ giúp các bạn nhận biết câu một cách rõ ràng và chính xác hơn.

2. Tầm quan trọng của các dạng so sánh của tính từ và trạng từ

Các dạng so sánh của tình từ và trạng từ thường gặp:

- So sánh bằng

- So sánh hơn

- So sánh nhất

Mỗi loại so sánh có tầm quan trọng khác nhau. Mỗi loại so sánh có cách sử dụng và cấu trúc khác nhau. Vì thế đòi hỏi học viên phải nắm rõ cách sử dụng của từng dạng so sánh để vận dụng vào giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Đặc biệt trong các kỳ thi không thể thiếu các bài tập liên quan đến câu so sánh. Nắm rõ bản chất sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong phần này của các kỳ thi tiếng Anh.

3. Học các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trên trang English4u

Bài giảng về các dạng so sánh của tính từ và trạng từ trên English4u được thiết kế thành video bài học cụ thể giúp bạn dễ theo dõi nội dung hơn.

Nội dung được đưa vào bài học đảm bảo chi tiết và khoa học nhất. Những bài tập được nêu trong chủ điểm này đều gắn liền với những kiến thức đã học, giúp bạn luyện tập tốt hơn.

Để theo dõi chi tiết nội dung bài giảng, các bạn có thể tham khảo trong tab Nội dung và luyện tập chi tiết ở tab Bài tập nhé.

Ghi chú về bài học
Xuất ghi chú
Bình luận của bạn
Đồng bộ hóa bình luận của bạn lên Bật Tắt
Gửi bình luận