Tiếng Anh nghiên cứu thị trường và thông tin rò rỉ - Tiếng Anh công sở

Tiếng Anh nghiên cứu thị trường và thông tin rò rỉ - Tiếng Anh công sở

Chuyên mục: Cách học tiếng Anh giao tiếp | 06/05/2017

Tiếng Anh nghiên cứu thị trường và thông tin rò rỉ - Tiếng Anh công sở sẽ nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh tại công sở của bạn

Hôm nay, English4u xin chia sẻ tiếng Anh nghiên cứu thị trường và thông tin rò rỉ - Tiếng Anh công sở để các bạn học tiếng Anh hiệu quả và có cơ hội phát triển trong sự nghiệp.

=> Mẫu câu tiếng Anh lắng nghe ý kiến mới – tiếng Anh công sở

=> Một số câu nói tiếng Anh dễ sai trong giao tiếp

=> Cách xin đi muộn và về sớm trong tiếng Anh

Tiếng Anh nghiên cứu thị trường và thông tin rò rỉ - Tiếng Anh công sở

1. Tiếng Anh giao tiếp nghiên cứu thị trường

- How will we start selling this new product?

Chúng ta sẽ bắt đầu bán sản phẩm mới thế nào?

- Do you often carry out market research?

Anh có thường thực hiện nghiên cứu thị trường không?

- The preliminary market test is due to start next month.

Cuộc kiểm tra thị trường sơ bộ phải bắt đầu vào tháng sau.

- We have to run the market test for two months.

Chúng ta phải thực hiện kiểm tra thị trường trong 2 tháng.

- Marketing research is boarder and involves more functions of sales.

Nghiên cứu thị trường thì rộng hơn và liên quan đến nhiều nhiệm vụ bán hàng.

- Salesman have to attend refresher courses frequently.

Nhân viên bán hàng phải thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng.

- Market research and marketing research should be seen as 2 different functions.

Nghiên cứu thị trường và nghiên cứu để tiếp thị nên được xem như 2 nhiệm vụ khác nhau.

- Let’s look at the original plan and see where we’ve got.

Hãy nhìn vào kế hoạch gốc và xem xét chúng ta đã đến được bước nào.

- Our sales reached the target and the customer’s reaction was good.

Việc bán hàng của chúng ta đã đạt được mục tiêu và phản ứng của khách hàng rất tốt.

- But whatever you want to sell, it’ll pay you dollars for cents to do a lot of market research first.

Nhưng anh muốn bất bán bất cứ thứ gì thì trước hết cũng phải bỏ 1 số tiền ra để thực hiện nghiên cứu thị trường.

2. Tiếng Anh giao tiếp thông tin rò rỉ

- Did you hear what happened in the Scott case?

Anh có nghe chuyện gì xảy ra trong trường hợp của Scott không?

- Do they know who spilled the beans?

Họ biết ai làm lộ tin tức ?

- They will be canned.

Họ sẽ bị sa thải.

- They also might be some legal responsibility.

Có thể họ còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- I’m sure management is on top of it.

Tôi tin rằng bộ phận quản lý đang tích cực điều tra việc này.

- I could even get in trouble with the law.

Tôi thậm chí có thể gặp rắc rối với pháp luật.

- Surely it can’t be that serious.

Chắc chắn nó không nghiêm trọng đến thế đâu.

- I just want to confirm.

Tôi chỉ muốn xác nhận 1 chút.

- There is a lot riding on it.

Việc này ảnh hưởng rất lớn.

- Some of the sensitive material was leaked to the press.

Vài tài liệu nhạy cảm đã bị rò rỉ đến giới báo chí.

Hy vọng, những mẫu câu trên sẽ giúp bạn nâng cao được trình độ giao tiếp tiếng Anh trong công việc. Tìm hiểu kĩ cách học tiếng Anh giao tiếp của English4u để việc học tiếp thu dễ dàng nhất nhé. Chúc các bạn luôn thành công!

Từ khóa Tags |
x
Chia sẻ
Chia sẻ